Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczamie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczamie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.pdf

PDFZarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r..pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML