Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko

Otwarty konkurs ofert

PDFZarządzenie Wójta Gminy Izbicko.pdf

PDFOgłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dzinnego opiekuna na terenie Gminy Izbicko.pdf

PDFOferta.pdf

PDFZałącznik nr 1 - oświadczenie o władzy rodzicielskiej.pdf

PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie o obowiązku alimentacyjnym.pdf

PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie o niekaralności.pdf

PDFZarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania op_ Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML