• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

 

PDFUchwała nr XXXIV-172-05.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 17 stycznia 2005 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 15, poz. 438 z dnia 09.03.2005  r.


PDFUchwała nr XXXVI-191-05.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 21 marca 2005 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "IZBICKO II"

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 31, poz. 825 z dnia 06.05.2005  r.


PDFUchwała nr XLI-220-05.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2005 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice

PDFZałącznik nr 2.pdf  Rozstrzygnięcie odnośnie uwag wniesionych do projektu planu w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

PDFZałącznik nr 3.pdf  Rozstrzygnięcie w sprawiee realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Otmice oraz o zasadach ich finansowania

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 65, poz. 1920 z dnia 13.10.2005 r.


PDFUchwała nr III-11-06.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 r. 
w sprawie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krośnica i Borycz

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 12, poz. 422 z dnia 21.02.2007 r.


PDFUchwała nr XIX-107-08.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 21 stycznia 2008 r. 
w sprawie miejscowego  plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa

PDFZałącznik nr 1 - mapa.pdf 

PDFZałącznik nr 2 (1).pdf  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projketu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa w okresie jego wyłożenia sdo publicznego wglądu

PDFZałącznik nr 3 (1).pdf  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne gminy Izbicko, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Czamborowa oraz zasadach ich finansowania

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 22, poz. 693 z dnia 28.03.2008 r.


PDFUchwała nr XLIX-249-10.pdf  Rady Gminy Izbicko z dnia 18 stycznia 2010 r. 
w sprawie  miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec

 opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 20, poz. 311 z dnia 19.02.2010 r.


PDFUchwała nr XII.52.2011.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec

opublikowano: Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 126, poz. 1488 z dnia 15.11.2011 r.


PDFUchwała nr XXXIX.172.2013.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. 77 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax 77 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10492607
w tym miesiącu: 138475
dzisiaj: 3008

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1