Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Porządku Publicznego:

1. Czupryński Jerzy - Przewodniczący
2. Hendel Hubert
3. Kapica Andrzej
4. Niedziela Marta
5. Niedziela Teresa
6. Pastuszka Guido
7. Raczek Henryk
8. Wieczorek Rudolf

Komisja Oświaty, Sportu, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1. Staś Rajnard - Przewodniczący
2. Czupryński Jerzy
3. Hurek Joachim
4. Kuczera Leon
5. Pastuszka Guido
6. Sleziona Jacek
7. Santura Paweł
8. Wieczorek Rudolf

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

1. Koik Urszula - Przewodnicząca
2. Hendel Hubert
3. Kuczera Leon
4. Niedziela Marta
5. Niedziela Teresa
6. Santura Paweł
7. Kapica Andrzej

Komisja Rewizyjna:

1. Hurek Joachim - Przewodniczący
2. Raczek Henryk
3. Sleziona Jacek
4. Staś Rajnard
5. Koik Urszula

Wersja XML