Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze oraz o losowaniach składów komisji w wyborach Prezydenta RP.pdf

PDFObwieszczenie Wójta o obwodach do głosowania.pdf

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych.pdf
 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE:

informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania wraz z edytowalnym wzorem zgłoszenia:

DOCXZgloszenie zamiaru glosowania korespondencyjnego.docx
 

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-kazdego-wyborce-z-korespondencyjnego-trybu-glosowania-ora

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z wzorami

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami-_-pp38202

- Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarz-_-pp38197

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za--_-pp38196

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp38195

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO Obwodowej Komisji Wyborczej:

Zgłoszenia indywidualne DOCWzór zgłoszenia kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej.doc
 

Informacja o dyżurze w zakresie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Urząd Gminy w Izbicku informuje, że w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Urzędnik Wyborczy Gminy Izbicko Pani Patrycja Fjiałkowska będzie pełniła dyżur w zakresie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w następujących dniach:

09.06.2020 r.         (wtorek)         11:30 - 15:30

12.06.2020 r.         (piątek)          10:00 - 14:00

Dyżur pełniony będzie w Urzędzie Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śl. 56 pok. 15 (II piętro).

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można także zgłaszać w Urzędzie Gminy  w Izbicku w godzinach pracy Urzędu, pok. nr 10 lub 15.


PDFPostanowienie Marszałek Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.pdf
 

Wersja XML