Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenckie 2020

Uwaga.

W związku z bieżąca sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w kraju informuję o zawieszeniu do odwołania dyżurów stacjonarnych Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy w Izbicku.

Dopuszczalne jest przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych zarówno tych indywidualnych dokonanych przez wyborcę jak i dokonanych przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę działającą z jego upoważnienia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej w postaci skanów tych dokumentów bez konieczności dosyłania oryginałów zgłoszeń w ślad za przesłanymi skanami.

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12

47-180 Izbicko

Adres e-mail:

 

 

Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych:

PDFPostanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarzadzenia wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych.pdf
 

Wersja XML