Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenckie 2020

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku

 

          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

         W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

 

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

 

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

 

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:

Przewodniczący Sylwester Marciniak

Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak

Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

                                Członkowie:

Ryszard Balicki

Liwiusz Laska

Dariusz Lasocki

Maciej Miłosz

Arkadiusz Pikulik

Konrad Składowski

 


Uwaga.

W związku z bieżąca sytuacją sanitarno – epidemiologiczną w kraju informuję o zawieszeniu do odwołania dyżurów stacjonarnych Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy w Izbicku.

Dopuszczalne jest przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych zarówno tych indywidualnych dokonanych przez wyborcę jak i dokonanych przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę działającą z jego upoważnienia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej w postaci skanów tych dokumentów bez konieczności dosyłania oryginałów zgłoszeń w ślad za przesłanymi skanami.

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12

47-180 Izbicko

Adres e-mail:

 

 

Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych:

PDFPostanowienie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarzadzenia wyborow Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf
PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych.pdf
 

Wersja XML