Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Izbicko, dnia 28-01-2020 r.

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy 

 

Lp.

Nr. działki

Obręb

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

[ha],

klasa

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość czynszu

Termin płatności

Termin dzierżawy

Uwagi

1

Cz. 38

Borycz

33539

1,5380

RVI

 

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

2

23/1

Grabów

OP1S/00042045/1

0,0012

ŁV

 

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z umową

3lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

3

23/2

Grabów

OP1S/00042045/1

0,3031

ŁIV

ŁV

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

4

Cz. 554/25

Otmice

41561

0,3844

RV

0,3300 PsVI

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

5

Cz. 183

Suchodaniec

OP1S/00036336/3

0,1656

RIV a

Rolnicze

Zgodnie z zarządzeniem

Zgodnie z umową

3 lata

Pisemny wniosek dzierżawcy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Izbicko przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Obciążenia z tytułu dzierżawy – czynsz dzierżawy wg Zarządzenia NR OR 0050.11.2012 Wójta Gminy Izbicko z dnia 15.02.2012.

Czynsz dzierżawy uiszczany będzie na rzecz Wynajmującego z góry do dnia 15 marca każdego roku I półrocze i do 15 września każdego roku II półrocze  Dodatkowe świadczenia dzierżawcy z tytułu dzierżawy – podatek rolny

 

Wersja XML