Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko

Uprzejmie zawiadamiam, że XV Sesja Rady Gminy Izbicko zwołana została na dzień 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Narad Urzędu Gminy Izbicko.


Andrzej Kapica
Przewodniczący Rady Gminy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec.

  PDFProjekt uchwały - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec.pdf

  PDFZałącznik nr 1 - rysunek zmiany planu Siedlec.pdf

  PDFZałącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie.pdf

  PDFZałącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie.pdf

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko.

  PDFProjekt uchwały - rozwiązanie ZSGI.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego.

  PDFProjekt uchwały - zmiany nazwy szkoła Izbicko.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego.

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy szkoła Krośnica.pdf

 11. Podjęcie uchwały w zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego.

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy szkoła Otmice.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy przedszkole w Izbicku.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy przedszkole w Krośnicy.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego

  PDFProjekt uchwały - zmiana nazwy przedszkole w Otmicach.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Krośnicy.

  PDFProjekt uchwały - utorzenia ZSP w Krośnicy.pdf

  PDFStatut Zespołu Szkolno Przedszkolny Krośnica.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otmicach.

  PDFProjekt uchwały - utworzenie ZSP w Otmicach.pdf

  PDFStatut Zespołu Szkolno Przedszkolnego Otmice.pdf

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

  PDFProjekt uchwały- zajęcie pasa drogowego.pdf

 18. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady na rok 2020.
 19. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 21. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie sesji Rady Gminy Izbicko.
Wersja XML