Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku

 

PDFZARZĄDZENIE w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2020 rok.pdf
 

PDFOgłoszenie - Otwarty konkurs Ofert na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie - POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ.pdf


do pobrania formularz oferty:

DOCOFERTA_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO_nr1.doc
 

Wersja XML