Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
537695832949789672648031182550860188188472167000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
622295094559700583218407693039625896095849561537745367454565
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
713295794161638677186020957854454825788859025623175573566982
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
491525847182183470255875564516459045052749598646745453658177
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453465466158364540104776950316549695141446999445944134282241
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397212930330269300933762127563331863307430880392593423242672
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198903507539798379104316253738773237249473812675546572779696
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159481891017091155171476011544175851639712578198591707620330
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292939069108559236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 278043
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 108639
 3. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 82769
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 75039
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 70258
 6. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 46460
 7. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 44051
 8. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 42933
 9. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 39233
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 38720
 11. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 32936
 12. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 32170
 13. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 31242
 14. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 28132
 15. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 25231
 16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 23377
 17. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 22798
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 22009
 19. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 20197
 20. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 19204
 21. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 18437
 22. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 18262
 23. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 18202
 24. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 18180
 25. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 18160
 26. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 17998
 27. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 17873
 28. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 17580
 29. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 16997
 30. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 16983
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 16897
 32. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16863
 33. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 16818
 34. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16714
 35. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 16528
 36. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16241
 37. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 16054
 38. Biblioteka
  Wyświetleń: 15568
 39. Pobierz programy
  Wyświetleń: 15333
 40. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 15274
 41. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 15270
 42. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 15008
 43. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 14889
 44. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 14830
 45. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 14708
 46. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 14577
 47. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 14379
 48. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 14262
 49. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 13981
 50. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 13953
 51. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 13767
 52. Rok 2014
  Wyświetleń: 13335
 53. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 13310
 54. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 13017
 55. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 12825
 56. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 12821
 57. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 12820
 58. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12625
 59. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 12307
 60. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 12206
 61. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 12097
 62. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 12058
 63. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 11859
 64. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 11722
 65. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 11633
 66. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 11510
 67. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 11382
 68. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 11362
 69. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 11277
 70. Konsultacje
  Wyświetleń: 11138
 71. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 10941
 72. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 10908
 73. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 10736
 74. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 10574
 75. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 10567
 76. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 10507
 77. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 10411
 78. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 10357
 79. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 10322
 80. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 10252
 81. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 10224
 82. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 10180
 83. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 9904
 84. Sprawozdania
  Wyświetleń: 9708
 85. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 9124
 86. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 9088
 87. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 9076
 88. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 8925
 89. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 8392
 90. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 8317
 91. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 8203
 92. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 8187
 93. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 8164
 94. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 8122
 95. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 8103
 96. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 8036
 97. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7898
 98. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 7897
 99. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 7842
 100. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 7823
 101. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 7816
 102. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7787
 103. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7774
 104. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 7695
 105. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 7673
 106. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7673
 107. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 7668
 108. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7607
 109. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 7503
 110. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 7487
 111. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7483
 112. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 7458
 113. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7456
 114. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 7357
 115. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 7320
 116. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7244
 117. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 7244
 118. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7228
 119. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7190
 120. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 7122
 121. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7086
 122. Rok 2015
  Wyświetleń: 7082
 123. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 7046
 124. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 7016
 125. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6953
 126. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6886
 127. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 6867
 128. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 6849
 129. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6837
 130. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6783
 131. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 6757
 132. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6728
 133. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 6705
 134. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 6694
 135. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 6643
 136. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6630
 137. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 6562
 138. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 6560
 139. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 6544
 140. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6509
 141. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6498
 142. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 6470
 143. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6460
 144. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 6446
 145. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6428
 146. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 6410
 147. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6397
 148. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6382
 149. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 6380
 150. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6369
 151. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 6352
 152. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 6352
 153. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 6328
 154. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 6322
 155. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 6311
 156. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 6304
 157. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 6299
 158. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 6297
 159. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6274
 160. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6272
 161. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 6257
 162. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 6250
 163. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6238
 164. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 6178
 165. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6160
 166. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 6147
 167. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 6147
 168. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 6144
 169. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 6129
 170. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 6126
 171. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 6109
 172. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6068
 173. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6055
 174. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 6050
 175. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6028
 176. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 6023
 177. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 6021
 178. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 6019
 179. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 5981
 180. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5980
 181. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 5963
 182. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5941
 183. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5891
 184. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 5878
 185. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5798
 186. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5796
 187. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 5765
 188. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5756
 189. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5751
 190. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 5672
 191. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5662
 192. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 5660
 193. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5645
 194. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 5586
 195. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 5577
 196. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 5576
 197. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5560
 198. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 5560
 199. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 5518
 200. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5513
 201. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 5490
 202. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 5471
 203. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 5462
 204. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 5427
 205. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 5421
 206. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5401
 207. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5371
 208. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5342
 209. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5342
 210. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 5332
 211. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5300
 212. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5297
 213. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5292
 214. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5291
 215. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5280
 216. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5273
 217. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 5260
 218. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 5216
 219. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5215
 220. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 5209
 221. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5200
 222. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 5199
 223. ROK 2018
  Wyświetleń: 5195
 224. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 5190
 225. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 5188
 226. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5184
 227. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5180
 228. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 5165
 229. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5151
 230. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5149
 231. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5147
 232. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 5135
 233. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 5134
 234. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 5130
 235. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 5129
 236. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5122
 237. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 5119
 238. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 5113
 239. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 5111
 240. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5105
 241. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 5100
 242. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 5097
 243. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 5096
 244. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5089
 245. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5082
 246. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5072
 247. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 5069
 248. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5057
 249. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 5055
 250. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5052
 251. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 5051
 252. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5026
 253. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 5020
 254. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 5016
 255. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4999
 256. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 4985
 257. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4975
 258. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4966
 259. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4961
 260. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 4953
 261. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 4951
 262. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4947
 263. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4946
 264. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4946
 265. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4927
 266. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4916
 267. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 4911
 268. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4904
 269. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 4903
 270. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4895
 271. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4888
 272. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4887
 273. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4887
 274. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4876
 275. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 4874
 276. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4873
 277. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4871
 278. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 4861
 279. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4859
 280. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4858
 281. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 4858
 282. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4855
 283. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 4851
 284. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4849
 285. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4845
 286. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4842
 287. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 4838
 288. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4831
 289. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4828
 290. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4819
 291. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4818
 292. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4811
 293. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4806
 294. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4798
 295. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4797
 296. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4793
 297. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4765
 298. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4754
 299. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 4708
 300. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4708
 301. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4706
 302. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4706
 303. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4698
 304. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4694
 305. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4693
 306. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4678
 307. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4672
 308. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4666
 309. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4657
 310. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4656
 311. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4649
 312. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4648
 313. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4641
 314. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4634
 315. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4630
 316. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4624
 317. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4621
 318. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 4607
 319. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 4600
 320. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 4588
 321. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4587
 322. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 4580
 323. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4568
 324. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4559
 325. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4554
 326. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4552
 327. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 4546
 328. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4536
 329. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4530
 330. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4526
 331. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 4519
 332. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4485
 333. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4468
 334. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4451
 335. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4444
 336. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4436
 337. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 4424
 338. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4419
 339. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4411
 340. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 4396
 341. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4393
 342. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4375
 343. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 4361
 344. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4351
 345. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4340
 346. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4338
 347. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 4335
 348. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4317
 349. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 4289
 350. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4286
 351. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4282
 352. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4281
 353. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4280
 354. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 4278
 355. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4275
 356. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4251
 357. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 4248
 358. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4248
 359. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4247
 360. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4239
 361. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 4233
 362. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4231
 363. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4218
 364. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4217
 365. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 4214
 366. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 4205
 367. Dane osobowe
  Wyświetleń: 4200
 368. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4183
 369. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4146
 370. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4140
 371. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4117
 372. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4113
 373. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4106
 374. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4104
 375. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 4101
 376. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 4098
 377. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 4097
 378. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 4095
 379. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4077
 380. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 4074
 381. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4064
 382. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 4054
 383. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 4050
 384. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4046
 385. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 4017
 386. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4012
 387. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4007
 388. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 4001
 389. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3996
 390. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3994
 391. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3963
 392. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 3963
 393. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 3943
 394. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3938
 395. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3919
 396. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3915
 397. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3904
 398. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3891
 399. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3883
 400. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 3871
 401. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 3857
 402. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3857
 403. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 3844
 404. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3842
 405. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3827
 406. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3823
 407. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3813
 408. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 3812
 409. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3807
 410. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3792
 411. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3787
 412. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3778
 413. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3776
 414. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3768
 415. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3749
 416. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3739
 417. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 3738
 418. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3726
 419. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 3716
 420. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3703
 421. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 3700
 422. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3692
 423. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3659
 424. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3653
 425. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 3613
 426. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3612
 427. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3603
 428. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 3594
 429. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 3583
 430. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3580
 431. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3576
 432. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3564
 433. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3560
 434. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3549
 435. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3521
 436. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 3501
 437. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3498
 438. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3495
 439. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3470
 440. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3469
 441. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 3448
 442. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3447
 443. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3444
 444. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 3443
 445. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 3443
 446. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 3440
 447. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3438
 448. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3433
 449. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3403
 450. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3373
 451. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 3367
 452. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 3342
 453. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 3341
 454. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3319
 455. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3299
 456. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3299
 457. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 3290
 458. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3280
 459. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 3279
 460. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 3265
 461. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 3262
 462. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3252
 463. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3243
 464. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3242
 465. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3226
 466. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3203
 467. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3200
 468. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3174
 469. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 3154
 470. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 3132
 471. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 3105
 472. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 3041
 473. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 3034
 474. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 3017
 475. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3016
 476. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2995
 477. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 2989
 478. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2982
 479. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 2973
 480. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2949
 481. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2897
 482. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 2896
 483. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 2887
 484. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2876
 485. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 2876
 486. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 2857
 487. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 2855
 488. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 2841
 489. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2837
 490. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2835
 491. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2824
 492. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2807
 493. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2791
 494. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 2788
 495. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2758
 496. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 2751
 497. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2751
 498. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 2747
 499. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2746
 500. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2738
 501. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 2729
 502. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 2723
 503. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 2722
 504. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 2699
 505. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2695
 506. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 2667
 507. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 2665
 508. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2663
 509. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2640
 510. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 2588
 511. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 2585
 512. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2576
 513. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2576
 514. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2543
 515. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2539
 516. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 2539
 517. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 2532
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2532
 519. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 2525
 520. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2495
 521. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 2492
 522. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 2490
 523. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 2485
 524. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 2481
 525. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2467
 526. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2467
 527. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 2466
 528. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 2454
 529. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2449
 530. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 2432
 531. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 2429
 532. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 2417
 533. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2413
 534. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 2413
 535. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2410
 536. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2404
 537. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2391
 538. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2375
 539. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 2357
 540. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2354
 541. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 2347
 542. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2330
 543. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 2327
 544. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 2325
 545. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2316
 546. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2303
 547. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 2302
 548. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2302
 549. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2300
 550. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2280
 551. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 2261
 552. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2259
 553. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2257
 554. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2255
 555. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2251
 556. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 2243
 557. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2237
 558. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 2237
 559. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2233
 560. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2232
 561. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2225
 562. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2222
 563. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2218
 564. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2217
 565. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2213
 566. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 2206
 567. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2199
 568. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 2194
 569. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 2191
 570. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2190
 571. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2185
 572. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2177
 573. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 2177
 574. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 2177
 575. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 2176
 576. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2174
 577. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 2170
 578. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2169
 579. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2161
 580. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2160
 581. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 2155
 582. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2152
 583. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2150
 584. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2146
 585. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2134
 586. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2133
 587. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2131
 588. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 2130
 589. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2128
 590. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2128
 591. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 2127
 592. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2122
 593. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2117
 594. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 2114
 595. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 2114
 596. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2112
 597. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2110
 598. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2097
 599. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 2095
 600. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2094
 601. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 2092
 602. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2082
 603. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2080
 604. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2069
 605. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 2067
 606. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2065
 607. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2064
 608. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2058
 609. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2054
 610. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2050
 611. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 2050
 612. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2045
 613. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2044
 614. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2043
 615. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 2041
 616. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2039
 617. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2038
 618. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2036
 619. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 2027
 620. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2024
 621. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 2024
 622. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 2020
 623. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 2015
 624. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 2011
 625. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 2011
 626. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2000
 627. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 1998
 628. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1994
 629. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1992
 630. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1992
 631. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1991
 632. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1988
 633. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1979
 634. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1975
 635. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1975
 636. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 1971
 637. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1969
 638. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 1968
 639. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1968
 640. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1960
 641. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1938
 642. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1937
 643. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1937
 644. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1936
 645. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1935
 646. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1928
 647. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1919
 648. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1908
 649. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1907
 650. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 1903
 651. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1899
 652. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1893
 653. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1887
 654. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1884
 655. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1884
 656. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1883
 657. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1882
 658. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 1879
 659. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1877
 660. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1870
 661. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1870
 662. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 1870
 663. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 1870
 664. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1864
 665. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 1860
 666. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1856
 667. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1851
 668. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1850
 669. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1848
 670. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1842
 671. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1840
 672. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1839
 673. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1839
 674. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1837
 675. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1837
 676. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1834
 677. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1832
 678. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 1832
 679. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1831
 680. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1827
 681. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 1812
 682. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1805
 683. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 1800
 684. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1800
 685. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1794
 686. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1792
 687. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1786
 688. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1773
 689. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1773
 690. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 1771
 691. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1770
 692. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1767
 693. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 1766
 694. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1763
 695. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1754
 696. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1753
 697. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 1750
 698. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 1741
 699. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1737
 700. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1735
 701. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1726
 702. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 1725
 703. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 1707
 704. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1699
 705. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1697
 706. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1695
 707. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 1692
 708. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 1690
 709. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1685
 710. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1681
 711. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1678
 712. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 1672
 713. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 1670
 714. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 1663
 715. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1661
 716. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1659
 717. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1652
 718. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1652
 719. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 1643
 720. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 1638
 721. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1607
 722. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1606
 723. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1605
 724. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1603
 725. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1596
 726. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1594
 727. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 1593
 728. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1585
 729. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1582
 730. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1578
 731. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 1572
 732. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 1569
 733. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 1565
 734. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1556
 735. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 1530
 736. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1529
 737. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1529
 738. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1525
 739. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1521
 740. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1517
 741. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1516
 742. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1512
 743. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1504
 744. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1496
 745. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 1490
 746. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1485
 747. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1470
 748. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1464
 749. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1461
 750. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 1452
 751. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1449
 752. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1447
 753. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 1447
 754. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 1434
 755. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 1423
 756. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 1403
 757. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1400
 758. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1392
 759. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1383
 760. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1375
 761. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 1371
 762. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1371
 763. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1369
 764. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1364
 765. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1363
 766. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1363
 767. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 1358
 768. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1356
 769. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 1355
 770. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 1351
 771. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 1349
 772. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 1341
 773. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 1331
 774. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 1330
 775. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 1322
 776. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1314
 777. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 1312
 778. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1297
 779. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1294
 780. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1292
 781. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1291
 782. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1285
 783. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 1280
 784. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1260
 785. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 1258
 786. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1255
 787. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 1255
 788. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1251
 789. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 1250
 790. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 1237
 791. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1234
 792. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 1230
 793. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1229
 794. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 1222
 795. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1221
 796. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1216
 797. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1215
 798. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1209
 799. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 1205
 800. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1197
 801. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1193
 802. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1192
 803. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 1192
 804. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1180
 805. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 1176
 806. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1172
 807. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 1145
 808. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 1142
 809. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 1142
 810. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1140
 811. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 1140
 812. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 1139
 813. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 1136
 814. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 1134
 815. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 1119
 816. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 1117
 817. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 1117
 818. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 1117
 819. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 1111
 820. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1109
 821. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1102
 822. Azbest
  Wyświetleń: 1097
 823. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 1091
 824. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1091
 825. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 1083
 826. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 1077
 827. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 1074
 828. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1068
 829. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 1062
 830. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 1056
 831. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 1053
 832. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1053
 833. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 1049
 834. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 1047
 835. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 1041
 836. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 1036
 837. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 1013
 838. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 1010
 839. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 1001
 840. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 996
 841. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 991
 842. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 989
 843. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 987
 844. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 982
 845. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 970
 846. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 966
 847. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 957
 848. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 955
 849. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 950
 850. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 949
 851. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 947
 852. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 942
 853. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 936
 854. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 935
 855. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 929
 856. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 927
 857. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 923
 858. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 913
 859. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 911
 860. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 911
 861. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 910
 862. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 908
 863. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 906
 864. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 901
 865. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 897
 866. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 895
 867. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 886
 868. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 880
 869. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 876
 870. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 876
 871. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 873
 872. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 871
 873. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 863
 874. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 854
 875. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 851
 876. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 850
 877. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 834
 878. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 831
 879. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 823
 880. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 820
 881. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 819
 882. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 815
 883. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 813
 884. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 813
 885. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 808
 886. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 799
 887. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 798
 888. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 795
 889. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Wyświetleń: 788
 890. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 780
 891. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 777
 892. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 775
 893. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 770
 894. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 764
 895. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 752
 896. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 750
 897. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 738
 898. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 731
 899. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Wyświetleń: 730
 900. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 723
 901. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 721
 902. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 718
 903. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 708
 904. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 704
 905. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 701
 906. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 699
 907. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 698
 908. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 696
 909. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 691
 910. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 686
 911. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 685
 912. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 680
 913. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 679
 914. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 679
 915. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 678
 916. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 669
 917. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 666
 918. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 657
 919. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 656
 920. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 655
 921. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 654
 922. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 649
 923. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego (sklep branży meblowej) na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów komunikacyjnych
  Wyświetleń: 642
 924. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 635
 925. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 635
 926. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 634
 927. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 631
 928. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 630
 929. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 629
 930. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 628
 931. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 619
 932. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 614
 933. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 613
 934. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 594
 935. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 590
 936. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 588
 937. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 588
 938. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 575
 939. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 574
 940. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 569
 941. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 560
 942. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 559
 943. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 559
 944. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 552
 945. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 551
 946. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 550
 947. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 547
 948. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 547
 949. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 547
 950. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 542
 951. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 539
 952. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 537
 953. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 537
 954. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Izbicku z przeznaczeniem na przedszkole
  Wyświetleń: 534
 955. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 533
 956. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 531
 957. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 527
 958. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 526
 959. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 523
 960. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 518
 961. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 516
 962. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 514
 963. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 513
 964. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 512
 965. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 511
 966. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 500
 967. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 493
 968. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 489
 969. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 482
 970. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 480
 971. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 474
 972. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 471
 973. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 469
 974. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 466
 975. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 466
 976. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 463
 977. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 463
 978. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 460
 979. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 453
 980. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 453
 981. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 452
 982. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 451
 983. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 446
 984. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 439
 985. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 438
 986. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 438
 987. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 427
 988. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 427
 989. Uchwała nr XVII.134.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 421
 990. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 418
 991. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 415
 992. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 412
 993. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 409
 994. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz -3
  Wyświetleń: 407
 995. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 400
 996. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 397
 997. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 390
 998. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 387
 999. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 385
 1000. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 383
 1001. Wybory Prezydenckie - 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 383
 1002. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 382
 1003. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 381
 1004. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 379
 1005. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 379
 1006. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 375
 1007. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 375
 1008. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 374
 1009. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 370
 1010. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 369
 1011. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 367
 1012. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 363
 1013. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 362
 1014. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 360
 1015. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 358
 1016. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 351
 1017. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Wyświetleń: 350
 1018. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 348
 1019. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 347
 1020. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych”
  Wyświetleń: 345
 1021. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 344
 1022. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 341
 1023. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 340
 1024. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 340
 1025. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 338
 1026. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 336
 1027. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 331
 1028. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 323
 1029. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 316
 1030. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 314
 1031. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 309
 1032. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 307
 1033. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 303
 1034. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 300
 1035. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 298
 1036. Ogłoszenie o II przetargu usntym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 297
 1037. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Wyświetleń: 296
 1038. Uchwała nr XVI.129.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie zmiany uchwał
  Wyświetleń: 289
 1039. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 285
 1040. Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2020
  Wyświetleń: 284
 1041. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 282
 1042. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 279
 1043. Uchwała nr XVI.126.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na czas oznaczony
  Wyświetleń: 279
 1044. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 275
 1045. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 274
 1046. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 273
 1047. Uchwała nr XVI.124.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 273
 1048. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 268
 1049. Uchwała nr XVI.127.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 268
 1050. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 250
 1051. Uchwała nr XVI.125.2020 z dnia 24 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 3
  Wyświetleń: 244
 1052. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 239
 1053. Uchwała nr XV.116.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Krośnicy i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 234
 1054. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 232
 1055. Uchwała nr XV.122.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnicy
  Wyświetleń: 230
 1056. Uchwała nr XV.114.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 229
 1057. Uchwała nr XV.123.2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otmicach
  Wyświetleń: 222
 1058. Uchwała nr XVII.141.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie upoważnienia zastępcy wójta
  Wyświetleń: 222
 1059. Uchwała nr XV.117.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Otmicach i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 221
 1060. Uchwała nr XV.119.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krośnicy i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 220
 1061. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy
  Wyświetleń: 219
 1062. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Wyświetleń: 219
 1063. Uchwała nr XV.115.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku i zmiany jej aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 217
 1064. Uchwała nr XV.118.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Izbicku i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 217
 1065. Uchwała nr XV.121.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 217
 1066. Uchwała nr XVII.130.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 215
 1067. WYKAZ DZIAŁEK PRZEWIDZIANYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 213
 1068. Uchwała nr XV.120.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Otmicach i zmiany jego aktu założycielskiego
  Wyświetleń: 212
 1069. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 210
 1070. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 206
 1071. Uchwała nr XVII.142.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwystacji kolejowej na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 202
 1072. Uchwała nr XVII.135.2020 z dnia 27 kwiatnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 196
 1073. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Wyświetleń: 193
 1074. Uchwała nr XVII.138.2020.z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 189
 1075. Uchwała nr XV.111.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi SIEDLEC
  Wyświetleń: 188
 1076. Uchwała nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 3
  Wyświetleń: 188
 1077. Uchwała nr XVII.133.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 184
 1078. Uchwała nr XVII.131.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 182
 1079. Uchwała nr XV.113.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 181
 1080. Uchwała nr XV.112.2020 z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 168
 1081. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.640.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2020r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
  Wyświetleń: 154
 1082. Uchwała nr XVIII.154.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 146
 1083. Uchwała nr XVIII.147.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 145
 1084. Uchwała nr XVI.128.2020 z dnia 24 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany prawa miejscowego oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  Wyświetleń: 138
 1085. Uchwała nr XVII.140.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zapewniania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla szkół i placówek, dla których Gmina Izbicko jest organem prowadzącym
  Wyświetleń: 134
 1086. Uchwała nr XVIII.145.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdaN Gminy Izbicko za 2019 rok
  Wyświetleń: 129
 1087. Uchwała nr XVII.139.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 126
 1088. Uchwała nr XVII.137.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Izbicko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 124
 1089. Uchwała nr XVII.136.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 120
 1090. Uchwała nr XVIII.151.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w spawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 119
 1091. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 119
 1092. Uchwała nr XVIII.146.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 117
 1093. Obwieszczenie Wójta Gminy o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 116
 1094. Uchwała nr XVIII.144.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 115
 1095. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 113
 1096. Uchwała nr XVIII.152.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 108
 1097. Uchwała nr XVIII.148.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 97
 1098. Uchwała nr XVIII.153.2020 z dnia 29 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Lwowska (kolonia)
  Wyświetleń: 89
 1099. Uchwała nr XVIII.150.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 88
 1100. Uchwała nr XVIII.149.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 87
 1101. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 86
 1102. Obwieszczenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicku i obręgu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 53
 1103. Uchwała nr XIX.157.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Izbicko
  Wyświetleń: 44
 1104. Uchwała nr XIX.162.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 38
 1105. Uchwała nr XIX.159.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 35
 1106. Uchwała nr XIX.156.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ligota Czamborowa
  Wyświetleń: 34
 1107. Uchwała nr XIX.161.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 32
 1108. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 32
 1109. Uchwała nr XIX.158.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad zbywania i udzielania bonifikaty od ustalonej ceny
  Wyświetleń: 29
 1110. Uchwała nr XIX.160.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 29
 1111. Uchwała nr XIX.155.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
  Wyświetleń: 23
 1112. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 22
 1113. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
  Wyświetleń: 17
 1114. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 15
Wersja XML