Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5414758524499491160600000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
623685108459831584828437193264627486111949674539195381654693
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
714935809461816679146030957977455835803559120624415588367134
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492555858982416471335888364647460205064949729648245466958322
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
453465466158364540104776950316549695141446999445944134282443
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
397212930330269300933762127563331863307430880392593423242672
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
198903507539798379104316253738773237249473812675546572779696
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
159481891017091155171476011544175851639712578198591707620330
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7614664619458909111531785292939069108559236
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 262644
 2. Nieruchomości przetargi
  Wyświetleń: 100297
 3. Ogłoszenie konkursu ofert
  Wyświetleń: 73890
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 67775
 5. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 58171
 6. Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty
  Wyświetleń: 43027
 7. B - Decyzje i postanowienia 2012
  Wyświetleń: 41656
 8. A - Wnioski o wydanie decyzji w 2012 roku
  Wyświetleń: 38073
 9. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 37591
 10. A - Wnioski o wydanie decyzji 2013
  Wyświetleń: 36151
 11. Utrzymanie czystości i porządku
  Wyświetleń: 31797
 12. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 29945
 13. B - Decyzje i postanowienia 2013
  Wyświetleń: 29723
 14. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu
  Wyświetleń: 25800
 15. A - Wnioski o wydanie decyzji 2014
  Wyświetleń: 23746
 16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 22023
 17. B - Decyzje i postanowienia 2014
  Wyświetleń: 21364
 18. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 21019
 19. Sesje Rady Gminy
  Wyświetleń: 19658
 20. Wójt i zastępca
  Wyświetleń: 18214
 21. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 17623
 22. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 17452
 23. Strategia Rozwoju Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 17373
 24. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 17190
 25. Statut Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 17109
 26. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 16822
 27. Decyzje środowiskowe 2012
  Wyświetleń: 16320
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 16246
 29. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 16210
 30. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16008
 31. E-Dzienniki
  Wyświetleń: 15831
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 15806
 33. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 15386
 34. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15357
 35. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 15258
 36. Pobierz programy
  Wyświetleń: 14851
 37. Druki informacji i deklaracji
  Wyświetleń: 14599
 38. Biblioteka
  Wyświetleń: 14543
 39. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla Budowy nowej chlewni o obsadzie 17.8 DJP na działce nr 236 obreb Siedlec
  Wyświetleń: 14524
 40. wykaz nieruchomości
  Wyświetleń: 14311
 41. Zamówienia Publiczne do 30 tys. euro
  Wyświetleń: 14295
 42. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2012 roku
  Wyświetleń: 14278
 43. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 14210
 44. Uchwały Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 14156
 45. Decyzje środowiskowe 2013
  Wyświetleń: 14121
 46. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 13922
 47. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 13816
 48. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2012
  Wyświetleń: 13529
 49. Majątek Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 13254
 50. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 13093
 51. Rolnictwo i Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 12928
 52. Rada Gminy Izbicko kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12570
 53. Działalność Gospodarcza
  Wyświetleń: 12404
 54. Komisje Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 12316
 55. Rok 2014
  Wyświetleń: 12315
 56. Budżet Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 12180
 57. Wybory samorządowe 2014-2018
  Wyświetleń: 12143
 58. Udzielone ulgi i umorzenia
  Wyświetleń: 11584
 59. A - Wnioski o wydanie decyzji 2016
  Wyświetleń: 11550
 60. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 11442
 61. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku
  Wyświetleń: 11337
 62. Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji
  Wyświetleń: 11244
 63. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 11053
 64. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Wyświetleń: 11047
 65. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2013
  Wyświetleń: 10985
 66. Wykaz wydatków na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  Wyświetleń: 10756
 67. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 10615
 68. Konsultacje
  Wyświetleń: 10431
 69. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2011-2026
  Wyświetleń: 10344
 70. Nabór na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 10266
 71. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 10255
 72. Ogłoszenie o ustnym przetargu ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 9907
 73. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 9907
 74. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 9810
 75. Decyzje środowiskowe 2017 rok
  Wyświetleń: 9801
 76. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 9626
 77. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 9580
 78. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 9502
 79. B-Decyzje i postanowienia 2016
  Wyświetleń: 9483
 80. E - Raporty o oddziaływaniu na środowisko, informacja o wytwarzanych odpadach 2014
  Wyświetleń: 9478
 81. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 9446
 82. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9331
 83. Sprawozdania
  Wyświetleń: 8966
 84. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 8584
 85. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo –gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 dla OSP IZBICKO”
  Wyświetleń: 8521
 86. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8469
 87. 19. Zezwolenie na usuniecie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 8458
 88. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 8048
 89. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 7825
 90. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
  Wyświetleń: 7820
 91. Przetarg na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 7783
 92. B - Decyzje i postanowienia
  Wyświetleń: 7763
 93. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7699
 94. Zawarcie związku małżeńskiego
  Wyświetleń: 7579
 95. Podatki i opłaty na rok 2012
  Wyświetleń: 7536
 96. A - Wnioski o wydanie decyzji 2015
  Wyświetleń: 7499
 97. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 7390
 98. Oświadczenia majątkowe za rok 2010
  Wyświetleń: 7379
 99. Odpis aktów stanu cywilnego, zaświadczenia oraz akt zgonu
  Wyświetleń: 7331
 100. Wykaz nieruchomości - lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 7268
 101. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 7258
 102. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 7244
 103. Budżet Gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 7177
 104. 1. Zezwolenie na wycinkę drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 7167
 105. Ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 7123
 106. Wydanie i wymiana dowodu osobistego
  Wyświetleń: 7090
 107. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 7025
 108. 26. Decyzja umarzająca postępowanie dla dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 7018
 109. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 7000
 110. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6992
 111. Przebudowa Stacji Wodociągowej w Siedlcu z budową zbiornika na wodę o pojemności 150 m3 wraz z budową magistrali wodociągowej Siedlec-Sprzęcice
  Wyświetleń: 6922
 112. Zespół Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 6914
 113. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6876
 114. 2. Zezwolenie na wycinkę drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6861
 115. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 6815
 116. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6795
 117. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6781
 118. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata)
  Wyświetleń: 6750
 119. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 6743
 120. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 6718
 121. 2. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6694
 122. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
  Wyświetleń: 6639
 123. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy
  Wyświetleń: 6558
 124. 37. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 6532
 125. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Siedlcu
  Wyświetleń: 6531
 126. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 6471
 127. Oświadczenia majątkowe za rok 2011
  Wyświetleń: 6420
 128. 12.Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Krośnicy
  Wyświetleń: 6397
 129. Rok 2015
  Wyświetleń: 6389
 130. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 6318
 131. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6315
 132. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym (gastronomia, sklep)
  Wyświetleń: 6272
 133. 38. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6270
 134. Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 105141 O ul. Mickiewicza w m. Suchodaniec, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 6270
 135. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6238
 136. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach
  Wyświetleń: 6129
 137. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 6118
 138. 1. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 6082
 139. 13. Zezwolenia na usuniecie drzew w pasie drogi powiatowej Nr 1809 O Izbicko- Ligota Dolna
  Wyświetleń: 6074
 140. 41. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 6061
 141. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew Izbicku - DK 94
  Wyświetleń: 6041
 142. Sołtysi i Rady sołeckie kadencja 2015-2019
  Wyświetleń: 6037
 143. Sesja Rady Gminy - 27 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 6035
 144. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 6034
 145. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  Wyświetleń: 6030
 146. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 6012
 147. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 6012
 148. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 5976
 149. Oświadczenia majątkowe za rok 2012
  Wyświetleń: 5963
 150. Ogłoszenie o I przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 5941
 151. 29. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek ul. Bieńka, Broniewskiego, Strachwitza-Moritza, Eichendorfa i Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 5940
 152. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 5924
 153. 15. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 5919
 154. Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice
  Wyświetleń: 5907
 155. Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 5884
 156. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5874
 157. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 5848
 158. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 5841
 159. Ogłoszenie o II przetargu ustnym - sprzedaż nieruchomości w Siedlcu
  Wyświetleń: 5839
 160. Dostawa opału do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w sezonie grzewczym 2011/2012
  Wyświetleń: 5836
 161. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko
  Wyświetleń: 5818
 162. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5791
 163. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 5760
 164. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 5758
 165. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5739
 166. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 5715
 167. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 5692
 168. Podatki i opłaty na rok 2013
  Wyświetleń: 5692
 169. 13. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5684
 170. 11. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 5674
 171. Udzielenie Gminie Izbicko pożyczki lub kredytu długoterminowego gotówkowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku i spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 5671
 172. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 5661
 173. 12. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej
  Wyświetleń: 5633
 174. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 5629
 175. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 5601
 176. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach.
  Wyświetleń: 5585
 177. Decyzje środowiskowe rok 2016
  Wyświetleń: 5551
 178. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 5524
 179. Konsultacja - projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 5506
 180. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 5474
 181. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata).
  Wyświetleń: 5453
 182. Sesja Rady Gminy - 16 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 5446
 183. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 5443
 184. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 5443
 185. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 5439
 186. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 5435
 187. 13. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5395
 188. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5343
 189. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 5326
 190. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 5253
 191. 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa budynku chlewni o obsadzie 80 DJP w miej. Siedlec"
  Wyświetleń: 5242
 192. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania "Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu"
  Wyświetleń: 5211
 193. 10. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanej na dz. nr 236 obręb Siedlec"
  Wyświetleń: 5201
 194. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 5191
 195. Obwieszczenie w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej ziemnej 15 kV relacji Siedlec - Poznowice”
  Wyświetleń: 5171
 196. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 5165
 197. Ochotnicza Staż Pożarna
  Wyświetleń: 5095
 198. Podatki i opłaty na rok 2014
  Wyświetleń: 5084
 199. Budowa muszli koncertowej na boisku sportowym w miejscowości Izbicko
  Wyświetleń: 5055
 200. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 5042
 201. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 5027
 202. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4996
 203. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 4993
 204. 39. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 4976
 205. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środ. dla zadania pn. Budowa chlewni do 80 DJP w Siedlcu
  Wyświetleń: 4966
 206. Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.
  Wyświetleń: 4955
 207. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4951
 208. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 4950
 209. 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa silosów na materiały sypkie".
  Wyświetleń: 4940
 210. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4897
 211. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4879
 212. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4878
 213. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4865
 214. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"
  Wyświetleń: 4865
 215. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4864
 216. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 4854
 217. Budżet Gminy na rok 2013
  Wyświetleń: 4848
 218. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 4827
 219. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4822
 220. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4820
 221. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4815
 222. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego gotówkowego na: Wniesienie udziałów do spółki WIK OPOLE
  Wyświetleń: 4812
 223. A - Wnioski o wydanie decyzji 2017
  Wyświetleń: 4801
 224. Pomoc prawna
  Wyświetleń: 4798
 225. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2012 rok
  Wyświetleń: 4796
 226. Sesja Rady Gminy - 25 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 4780
 227. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4779
 228. Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2013 r.
  Wyświetleń: 4773
 229. Sesja Rady Gminy - 2 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4765
 230. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4753
 231. Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2012 r.
  Wyświetleń: 4752
 232. 44. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4737
 233. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4729
 234. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4728
 235. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4725
 236. 31. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4708
 237. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4699
 238. 42. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4691
 239. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku (Utrata) i Krośnicy
  Wyświetleń: 4686
 240. 38.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4677
 241. 43. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4672
 242. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 4658
 243. 1. Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gminie Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec, gminie Izbicko”
  Wyświetleń: 4646
 244. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4642
 245. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 4641
 246. Obwieszczenie Wójta o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 4636
 247. 17. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4635
 248. Sesja Rady Gminy - 29 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4631
 249. Sesja Rady Gminy Izbicko - 25 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4629
 250. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4619
 251. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4617
 252. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 4616
 253. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Budowa nowej chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokal. na działce nr 236 obręb Siedlec" "
  Wyświetleń: 4605
 254. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4605
 255. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
  Wyświetleń: 4591
 256. 1. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4585
 257. 21. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4580
 258. 3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".
  Wyświetleń: 4569
 259. 36. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4552
 260. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. środków trwałych
  Wyświetleń: 4547
 261. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4541
 262. 40. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4541
 263. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4538
 264. 1. Raport o oddziaływaniu planowanego przesięwzięcia na środowisko pn. "Budowa budynku chlewni o obsadzie 17,8 DJP zlokalizowanego na działce nr 236 obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 4535
 265. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 4533
 266. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 4530
 267. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4524
 268. Oświadczenia majątkowe za rok 2013
  Wyświetleń: 4523
 269. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4515
 270. 33. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4515
 271. Sesja Rady Gminy - 29 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4514
 272. Wpis, zmiana wpisu i wykreslenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej oraz zgłoszenie o zawieszeniu/wznowieniu działalności
  Wyświetleń: 4513
 273. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4512
 274. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4511
 275. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4510
 276. Sesja Rady Gminy Izbicko - 28 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4505
 277. Przepisy prawne, wyjaśnienia, informacje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego wydane przez inne organy
  Wyświetleń: 4500
 278. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4498
 279. Sesja Rady Gminy Izbicko - 17 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4495
 280. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4491
 281. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
  Wyświetleń: 4486
 282. 23. Postanowienie o zawieszeniu postępowania dla zadania pn. „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 4481
 283. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku- Utrata
  Wyświetleń: 4477
 284. 6. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4474
 285. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4462
 286. 18. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4450
 287. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4449
 288. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 4434
 289. Budżet Gminy na rok 2014
  Wyświetleń: 4430
 290. Sesja Rady Gminy - 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4428
 291. Sesja Rady Gminy - 27 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 4415
 292. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4408
 293. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4404
 294. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
  Wyświetleń: 4397
 295. 43. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 4394
 296. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 4386
 297. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4384
 298. Sesja Rady Gminy - 24 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4383
 299. ROK 2018
  Wyświetleń: 4378
 300. Wykaz nieruchomości i lokali przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 4376
 301. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 4368
 302. 42. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4353
 303. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4333
 304. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadaniapn. Budowa 2 silosów na materiały sypkie
  Wyświetleń: 4328
 305. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4327
 306. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4323
 307. Sesja Rady Gminy - 28 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4321
 308. Sesja Rady Gminy - 16 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4320
 309. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4314
 310. 41. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4314
 311. Działalność gospodarcza - Jedno okienko
  Wyświetleń: 4308
 312. 16. Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania ooś dla zmiany decyzji „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Krośnicy, Boryczy, Utracie”.
  Wyświetleń: 4297
 313. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4284
 314. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4279
 315. 24. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4275
 316. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4255
 317. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2015
  Wyświetleń: 4247
 318. Transmisja obrad Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4225
 319. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 4218
 320. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku - Utrata
  Wyświetleń: 4211
 321. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4210
 322. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 4204
 323. 19. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata
  Wyświetleń: 4202
 324. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4201
 325. Sesja Rady Gminy Izbicko - 27 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4192
 326. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4190
 327. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 4185
 328. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4173
 329. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4170
 330. 1. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4166
 331. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 4158
 332. 29. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4157
 333. 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4151
 334. Rozstrzygnięcie konkursu Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 4151
 335. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 4148
 336. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 4142
 337. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 4118
 338. 5. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 4100
 339. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 4095
 340. 0.04 Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
  Wyświetleń: 4073
 341. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 4055
 342. Sesja Rady Gminy Izbicko - 24 lutego 2014 r.
  Wyświetleń: 4040
 343. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 4035
 344. Sesja Rady Gminy - 30 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4025
 345. B-Decyzje i postanowienia 2017
  Wyświetleń: 3997
 346. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3995
 347. 23. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3984
 348. Sesja Rady Gminy - 25 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3978
 349. 3. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3973
 350. Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 3963
 351. 22. Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddział. na środowisko „Budowa budynku chlewni do 80 DJP w Siedlcu”
  Wyświetleń: 3937
 352. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3933
 353. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 3913
 354. 4. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3908
 355. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza drugi ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 3882
 356. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3875
 357. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3873
 358. 30. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3866
 359. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3863
 360. Sesja Rady Gminy - 30czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3852
 361. 32. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3848
 362. Ogłoszenie o i przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3846
 363. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3825
 364. 31. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3825
 365. Inforamcja o wykonaniu budżetu za 2013 rok
  Wyświetleń: 3825
 366. A - Wnioski o wydanie decyzji
  Wyświetleń: 3811
 367. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3804
 368. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Przebudowa wrazz budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3770
 369. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3769
 370. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw obywatelskich
  Wyświetleń: 3761
 371. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3755
 372. Sesja Rady Gminy - 29 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3754
 373. 3. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa 3 zbiorników na materiały sypkie (silosów)"
  Wyświetleń: 3753
 374. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 3741
 375. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3736
 376. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3731
 377. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3727
 378. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3725
 379. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz – Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 3710
 380. Sesja Rady Gminy - 28 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3697
 381. 8. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3696
 382. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3687
 383. Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2011 r.
  Wyświetleń: 3665
 384. Konsultacja projektu - Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 3662
 385. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3642
 386. 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięciaq "Budowa budynku chlewni do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec".
  Wyświetleń: 3629
 387. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3627
 388. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3626
 389. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3620
 390. 10. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 3603
 391. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "JEDŻ Z NAMI"
  Wyświetleń: 3597
 392. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3593
 393. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3573
 394. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3568
 395. Sesja Rady Gminy - 24 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3552
 396. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni "Tarnów Opolski-Wschód" położonego na gruntach w miejsc. Kamień Sląski, Otmice, Sieldec i Poznowice
  Wyświetleń: 3551
 397. 18. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolana na odcinku Izbicko -Otmice
  Wyświetleń: 3524
 398. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza IV ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego- przeciwpożarniczego - STAR
  Wyświetleń: 3523
 399. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3520
 400. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3514
 401. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3507
 402. E-Raporty o oddziaływaniu na środowisko, inf. o wytwarzanych odpadach 2016
  Wyświetleń: 3500
 403. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 3484
 404. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3471
 405. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3464
 406. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3462
 407. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3430
 408. 29. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3407
 409. Podatki i opłaty na rok 2015
  Wyświetleń: 3400
 410. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3396
 411. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 3385
 412. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Otmicach
  Wyświetleń: 3379
 413. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3372
 414. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 3369
 415. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 3358
 416. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 3354
 417. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania pn. Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 3354
 418. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 3353
 419. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 3344
 420. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3333
 421. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzedu postępowania w sprawie wyd. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachdla zadania pn. Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 3321
 422. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3320
 423. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3320
 424. 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP w miejsc. Siedlec"
  Wyświetleń: 3317
 425. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3311
 426. 12. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3291
 427. 12. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia brak ooś dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie
  Wyświetleń: 3237
 428. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3232
 429. Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 3225
 430. Uchwała nr XXXV.194.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3221
 431. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 3210
 432. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 3187
 433. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 3185
 434. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 3176
 435. 36. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3162
 436. 39. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3161
 437. Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Głównej księgowej oświaty w Zespole Szkół Gminy Izbicko od dnia 1 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 3156
 438. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.190.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017r.
  Wyświetleń: 3156
 439. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3154
 440. Dane osobowe
  Wyświetleń: 3154
 441. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku i Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 3145
 442. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 3122
 443. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa Siedlcu
  Wyświetleń: 3115
 444. Przetwarzanie danych osobowych
  Wyświetleń: 3098
 445. 34. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3096
 446. Uchwała nr XXVI.152.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 3092
 447. 4.Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu postanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięciw pn."Budowa chleni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty..
  Wyświetleń: 3076
 448. 35. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 3064
 449. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".
  Wyświetleń: 3059
 450. 13. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów) w miejscowości Siedlec
  Wyświetleń: 3058
 451. 3. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Eksploatacja udokumentowanego złoża wapieni „Tarnów Opolski-wschód” położonego na gruntach miejscowości Kamień Śląski w gm. Gogolin, Otmice, Poznowice i Siedlec w gm. Izbicko
  Wyświetleń: 3052
 452. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3047
 453. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 3041
 454. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 3030
 455. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 3017
 456. 11. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 2978
 457. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 2976
 458. Ogłaszenie o konkursie ofert na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 1 kwietnia 2015r.
  Wyświetleń: 2967
 459. 29. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 2961
 460. Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2960
 461. 33. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 2953
 462. 36. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 2 silosów na materiały sypkie”
  Wyświetleń: 2944
 463. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3 (2018 r.)
  Wyświetleń: 2937
 464. 40. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2926
 465. Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2919
 466. OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI SIEDLEC
  Wyświetleń: 2914
 467. Uchwała nr XXXIII.185.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowościach gminnych
  Wyświetleń: 2870
 468. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2862
 469. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach - Eksploatacja złoża wapieni "Tarnów Opolski-wschód" na gruntach miescowości Kamień Śląski, Otmice, Poznowice i Siedlec
  Wyświetleń: 2838
 470. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2831
 471. 7. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn " Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice"
  Wyświetleń: 2829
 472. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2804
 473. 17. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP na działce nr 200, obręb Siedlec
  Wyświetleń: 2765
 474. Oświadczenia majątkowe za rok 2014
  Wyświetleń: 2728
 475. Uchwała nr XXVIII.159.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2687
 476. Oświadczenia majątkowe na 2 miesiące przed końcem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2677
 477. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY
  Wyświetleń: 2668
 478. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow na terenie gminy Izbicko.
  Wyświetleń: 2657
 479. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Otmice
  Wyświetleń: 2650
 480. Wójt Gminy Izbicko ogłasza II ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego - STAR P244L
  Wyświetleń: 2617
 481. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2583
 482. Rada Gminy Izbicko kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2571
 483. Podatki i opłaty na rok 2017
  Wyświetleń: 2559
 484. Oświadczenia majątkowe za rok 2015
  Wyświetleń: 2554
 485. Remont obiektu mostowego w cigu ul. Waryskiego w m. Borycz na rzece Jemielnica
  Wyświetleń: 2554
 486. Odwołanie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy ogłoszonego na dzień 08.09.2015r.
  Wyświetleń: 2550
 487. Uchwała nr XLIV.254.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2530
 488. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2529
 489. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2015 roku
  Wyświetleń: 2527
 490. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY WE WSI IZBICKO
  Wyświetleń: 2517
 491. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Izbicko w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2504
 492. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku
  Wyświetleń: 2489
 493. 14. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa 2 zbiorników na materiały sypkie (silosów)
  Wyświetleń: 2469
 494. Konsultacje projektów uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2456
 495. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w roku 2015
  Wyświetleń: 2447
 496. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 2445
 497. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak oos dla prtzedsięwziecia polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 2435
 498. OGŁOSZENIE- III USTNY PRZETARG- SUZUKI SX4
  Wyświetleń: 2420
 499. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Głównej Księgowej Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2417
 500. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE -2
  Wyświetleń: 2407
 501. Budżet Gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 2406
 502. INFORMACJA Komisji Rekrutacyjnej do konkursu na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 2404
 503. Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2399
 504. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu osobowego
  Wyświetleń: 2396
 505. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsiach Izbicko i Grabów
  Wyświetleń: 2383
 506. Uchwała nr XI.225.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy
  Wyświetleń: 2341
 507. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016
  Wyświetleń: 2330
 508. Obwieszczenie Wójta o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2323
 509. Uchwała nr XLV.256.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  Wyświetleń: 2312
 510. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 2294
 511. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej"
  Wyświetleń: 2293
 512. Wybory samorządowe 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2286
 513. Obwieszczenie Wójta o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej
  Wyświetleń: 2270
 514. Komisje Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2257
 515. 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. "Pzrebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyzowa Dolina"
  Wyświetleń: 2236
 516. Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2227
 517. Informacja z wykonania budżetu za rok 2015
  Wyświetleń: 2223
 518. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2213
 519. 1. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2209
 520. Uchwała nr XLIV.249.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2208
 521. Uchwała nr XLI.235.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o współdziałanie z Gminą Krapkowice
  Wyświetleń: 2202
 522. 3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 2195
 523. Uchwała nr XXVII.155.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 2191
 524. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2189
 525. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP na działce 465/3 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 2184
 526. Uchwała nr XXXVIII.216.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 2183
 527. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy położonych w wsi Grabów
  Wyświetleń: 2181
 528. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2175
 529. Uchwała nr XXXIII.187.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izbicko
  Wyświetleń: 2174
 530. 13. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 2173
 531. 7. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie 243 DJP w Poznowicach na działce nr 465/3"
  Wyświetleń: 2164
 532. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza III ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego- STAR P244L
  Wyświetleń: 2156
 533. 1. Obwieszczenie Wójt Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię"
  Wyświetleń: 2128
 534. Konkursy przedmiotowe
  Wyświetleń: 2128
 535. 2. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2110
 536. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy
  Wyświetleń: 2109
 537. 4. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko przedsiewzięcia " Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP na działce 465/5 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 2079
 538. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 2072
 539. Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku
  Wyświetleń: 2069
 540. Wykaz działek przewidzianych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2067
 541. Sesja Rady Gminy - 26 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2066
 542. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2060
 543. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2053
 544. 12. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2052
 545. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 2050
 546. 5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 2045
 547. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 2034
 548. Oświadczenia majątkowe składane na początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2034
 549. 7. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 2031
 550. 14. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 2030
 551. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 2029
 552. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokoci 700 000 zł na sfinansowanie zada inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2016r.
  Wyświetleń: 2026
 553. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Suchodaniec
  Wyświetleń: 2024
 554. 28. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2014
 555. 3. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich - Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice
  Wyświetleń: 2012
 556. 2. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 2004
 557. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1993
 558. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1990
 559. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego-przeciwpożarniczego
  Wyświetleń: 1982
 560. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1977
 561. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1977
 562. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referent ds. wynagrodzeń
  Wyświetleń: 1969
 563. Uchwała nr XXVI.151.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 1969
 564. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1968
 565. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1965
 566. 22. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1960
 567. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 1952
 568. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1949
 569. 3. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1947
 570. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1945
 571. 20. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1944
 572. 19. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1942
 573. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1940
 574. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1940
 575. 1. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1923
 576. Uchwała nr XXVIII.156.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1923
 577. 24. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1921
 578. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Grabowie
  Wyświetleń: 1913
 579. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1908
 580. Uchwała nr XXX.168.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1908
 581. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-2
  Wyświetleń: 1907
 582. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1906
 583. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji umarzającej postęp. o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 1905
 584. 27. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1901
 585. 5. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1899
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW -2
  Wyświetleń: 1897
 587. 3. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1893
 588. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1892
 589. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1888
 590. 9. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1885
 591. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1881
 592. 25. Zezwolenie na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1878
 593. 26. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1870
 594. 10. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 1869
 595. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 1865
 596. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1860
 597. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1858
 598. 3. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP na działce nr 465/5 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1858
 599. Uchwała nr XLVI.263.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1858
 600. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1856
 601. 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 243 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1856
 602. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
  Wyświetleń: 1854
 603. 15. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1848
 604. 27. Zezwolenie na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1843
 605. 24. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1840
 606. Uchwała nr XXIX.164.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Wyświetleń: 1836
 607. 4. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1829
 608. Sesja Rady Gminy - 30 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1829
 609. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1827
 610. Uchwała nr XXVIII.161.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2
  Wyświetleń: 1821
 611. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1820
 612. Uchwała nr XLVI.261.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 1808
 613. 16. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Krośnicy
  Wyświetleń: 1806
 614. 26. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1805
 615. 30. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1798
 616. Sesja Rady Gminy - 16 luty 2015 r.
  Wyświetleń: 1794
 617. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1791
 618. 23. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1786
 619. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1785
 620. 6. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1784
 621. 37. Zezwolenie na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1780
 622. 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1779
 623. 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1778
 624. 11. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1773
 625. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1773
 626. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1764
 627. 28. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1763
 628. 32. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1759
 629. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy z organizacjami za rok 2015
  Wyświetleń: 1759
 630. 4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 243 DJP na działce nr 465/3 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1754
 631. 12. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1746
 632. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1740
 633. 16. Zezwolenie na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1740
 634. 13. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1739
 635. Budżet Gminy na rok 2015
  Wyświetleń: 1739
 636. 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."
  Wyświetleń: 1737
 637. Rada Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 1737
 638. 12. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Izbicku
  Wyświetleń: 1735
 639. Informacja z wykonania budżetu za rok 2017
  Wyświetleń: 1733
 640. 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1721
 641. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1720
 642. Oświadczenia majątkowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1720
 643. Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 - Konsultacja projektu
  Wyświetleń: 1716
 644. 26. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1712
 645. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Siedlcu
  Wyświetleń: 1708
 646. 17. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 1699
 647. PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w 2017 roku
  Wyświetleń: 1686
 648. 35. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Grabowie
  Wyświetleń: 1685
 649. 33. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1677
 650. 20. Zezwolenie na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1676
 651. 7. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1675
 652. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1672
 653. 25. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1668
 654. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Grabowie
  Wyświetleń: 1667
 655. 18. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Otmicach
  Wyświetleń: 1661
 656. 11. Zezwolenie na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1660
 657. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1659
 658. 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Otmicach
  Wyświetleń: 1651
 659. 16. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Boryczy
  Wyświetleń: 1649
 660. 29. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce o nr 456/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1642
 661. 37. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1639
 662. 27. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1636
 663. 34. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1636
 664. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1626
 665. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1620
 666. Uchwała nr XXXII.181.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1616
 667. 31. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1610
 668. Uchwała nr XXXV.195.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1606
 669. 38. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1604
 670. 22. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1601
 671. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Ligocie Czamborowej
  Wyświetleń: 1599
 672. 18. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1592
 673. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1591
 674. 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 1589
 675. 21. Zezwolenie na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1588
 676. Uchwała nr XLI.233.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 1585
 677. 11. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1581
 678. 21. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1581
 679. 36. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Otmicach
  Wyświetleń: 1580
 680. 14. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1578
 681. 12. Obwieszczenie Wójta Gminy Izxbicko o wydaniu decyzji o środow. uwarunk. dla przedsięwziecia pn. Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1577
 682. 17. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Boryczy
  Wyświetleń: 1569
 683. 23. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Izbicku
  Wyświetleń: 1566
 684. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gat. rodzime..."
  Wyświetleń: 1564
 685. Uchwała nr XXXIII.184.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1561
 686. 25. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1559
 687. 1. Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr 1147/3 obreb Suchodaniec
  Wyświetleń: 1556
 688. 15. Zezwolenie na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1543
 689. OGŁOSZENIE - Wójt Gminy Izbicko ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci z zasobu Mienia Gminy (Otmice 2017)
  Wyświetleń: 1542
 690. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1527
 691. 5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1525
 692. 14. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1515
 693. Uchwała nr XXXV.197.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1507
 694. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Poznowicach
  Wyświetleń: 1494
 695. 6. Zawiadomienie o zakończeniu postepowaia w sprawie wydania decyzji o srodwiskowych uwarunkowanich dla zadania pn. "Budowa układu kruszącego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1486
 696. 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"
  Wyświetleń: 1486
 697. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu gminy we wsi Otmice
  Wyświetleń: 1482
 698. 24. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1481
 699. 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Siedlcu
  Wyświetleń: 1470
 700. 7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"
  Wyświetleń: 1470
 701. Uchwała nr XXXV.193.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1454
 702. Plan zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 1451
 703. 19. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Poznowicach
  Wyświetleń: 1434
 704. 3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przeds. "Budowa ukladu krusząco sortujacego na polu B nowego wyrobiska Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1432
 705. 11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"
  Wyświetleń: 1429
 706. Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym
  Wyświetleń: 1429
 707. 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1427
 708. Wykaz działek przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1426
 709. 4. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkow. dla przeds. "Budowa systemu transportu kruszywa z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschod do istniejącego zakladu JT".
  Wyświetleń: 1415
 710. 8. Zawiadomienie o zakończeniu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o środow. uwarunkowanich dla prtzedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina
  Wyświetleń: 1414
 711. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 242 DJP na działce nr 465/4 obreb Poznowice
  Wyświetleń: 1403
 712. 15. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1381
 713. Uchwała nr XXVI.153.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1372
 714. Uchwała nr XXXVI.206.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Izbicko na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 1370
 715. Rada Gminy 2010-2014
  Wyświetleń: 1366
 716. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowuch uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej47
  Wyświetleń: 1355
 717. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 1354
 718. Uchwała nr XXVIII.157.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1350
 719. Podatki i opłaty na rok 2018
  Wyświetleń: 1348
 720. 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1347
 721. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach
  Wyświetleń: 1345
 722. Uchwała nr XXIX.162.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1340
 723. 15. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1339
 724. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Izbicko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016
  Wyświetleń: 1339
 725. 12. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowskowych uwarunkowanich dla zadania "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1336
 726. 22. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1333
 727. Uchwała nr XXXV.196.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ - 2
  Wyświetleń: 1328
 728. 2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia pn "Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędna infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejsc. Suchodaniec".
  Wyświetleń: 1318
 729. Oświadczenia majątkowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1316
 730. 10. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla zadania pn."Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego ukladu na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód".
  Wyświetleń: 1312
 731. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego o nazwie "W poszukiwaniu utraconego spokoju"
  Wyświetleń: 1312
 732. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018 – 2033’’
  Wyświetleń: 1297
 733. Uchwała nr XXXIX.223.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1296
 734. 20. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Suchodańcu
  Wyświetleń: 1285
 735. OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku
  Wyświetleń: 1285
 736. 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla przedsięwziecia "Budowa kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortującego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód"
  Wyświetleń: 1274
 737. 5. Obwieszczenie Wójta gminy Izbicko o wydanej decyzji o środowisk. uwarunk dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie 527 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 1274
 738. Rada Gminy 2014-2018
  Wyświetleń: 1238
 739. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - KROŚNICA BORYCZ - 2 (2018 r)
  Wyświetleń: 1237
 740. Uchwała nr XXXVI.203.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1231
 741. 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Utracie
  Wyświetleń: 1226
 742. Uchwała nr XXXIII.183.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1223
 743. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 1216
 744. Rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 1210
 745. 8. Zezwolenie na usunięcie drzew w Krośnicy
  Wyświetleń: 1207
 746. 11. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srod. uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa chlewni rozrodu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 1147/3 w miejscowości Suchodaniec
  Wyświetleń: 1205
 747. 5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunk. dla zadaia pn. Budowa systemu transportu kruszenia z węzla kruszenia wstępnego nowej kopalni Tarnów Opolski Wschód do istniejącego zakładu
  Wyświetleń: 1203
 748. 9. Zezwolenie na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1201
 749. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1200
 750. Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica
  Wyświetleń: 1199
 751. Uchwała nr IV.19.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zadospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ -2
  Wyświetleń: 1196
 752. 14. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegających na budowie kontenerowej stacji paliw na terenie ukladu krusząco sortujacego na polu B złoża wapieni Tarnów Opolski Wschód
  Wyświetleń: 1176
 753. Uchwała nr XXVII.154.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1171
 754. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 1168
 755. 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w Izbicku
  Wyświetleń: 1161
 756. Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 1156
 757. 16. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dla przedsiewzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu
  Wyświetleń: 1154
 758. Uchwała nr XXXII.179.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW - 2
  Wyświetleń: 1136
 759. 20. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkoaniach "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podlodze rusztowej na działce nr ewid. 1147/3 w Suchodańcu".
  Wyświetleń: 1122
 760. Uchwała nr XXXIII.182.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek
  Wyświetleń: 1121
 761. Uchwała nr XXIX.163.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Gminy Izbicko skierowanej do Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 1120
 762. Uchwała nr XXXVII.212.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
  Wyświetleń: 1117
 763. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1113
 764. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Referatu ds. bibliotek
  Wyświetleń: 1109
 765. Uchwała nr XXVIII.158.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko na rok 2017
  Wyświetleń: 1107
 766. Uchwała nr XXXVII.211.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1087
 767. 17. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. "Modernizacja planowanej chlewni rozrodu na podłodze rusztowej na dzialce nr ewid. 1147/3 w miejscowości Suchodaniec"
  Wyświetleń: 1084
 768. Uchwała nr XXXIII.186.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Izbicko oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 1080
 769. Uchwała nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1076
 770. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 r.
  Wyświetleń: 1074
 771. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Siedlec (2018 r.)
  Wyświetleń: 1071
 772. Karta Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 1068
 773. 10. Zawiadomienie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"
  Wyświetleń: 1067
 774. Uchwała nr XXXIII.188.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV.149.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
  Wyświetleń: 1066
 775. Uchwała nr XXIX.167.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkoły Podstawowej w Izbicku, Krośnicy i Otmicach dla których
  Wyświetleń: 1063
 776. Uchwała nr XXXI.175.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1063
 777. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice
  Wyświetleń: 1061
 778. Uchwała nr XXXII.176.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2016 rok
  Wyświetleń: 1058
 779. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Izbicko (2018 r.)
  Wyświetleń: 1057
 780. Uchwała nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 1055
 781. Uchwała nr XXX.169.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec
  Wyświetleń: 1047
 782. Uchwała nr XXXVII.210.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.
  Wyświetleń: 1044
 783. Uchwała nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 1031
 784. Uchwała nr XXXVII.213.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1028
 785. Uchwała nr XXXVIII.215.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 1028
 786. Uchwała nr XXXII.177.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
  Wyświetleń: 1027
 787. Uchwała nr XXXVI.205.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 1022
 788. Uchwała nr XXXII.180.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 1004
 789. Uchwała nr XXXI.172.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 1002
 790. Uchwała nr XXXI.174.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. opiniująca projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
  Wyświetleń: 994
 791. Uchwała nr XXXII.178.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Tarnów Opolski - Wschód" w granicach gminy Izbicko - część "A"
  Wyświetleń: 992
 792. Uchwała nr XXXVI.207.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.92.2016 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 985
 793. Uchwała nr XXXIV.192.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 981
 794. Uchwała nr XXXI.171.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 980
 795. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 972
 796. Uchwała nr XXXVI.201.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  Wyświetleń: 969
 797. Uchwała nr XLV.258.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 967
 798. Raport o stanie Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 958
 799. Uchwała nr XXIX.166.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku z oddziałami zamiejscowymi w Krośnicy i Otmicach dla których organem
  Wyświetleń: 949
 800. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ – 2
  Wyświetleń: 946
 801. Uchwała nr XXVIII.160.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
  Wyświetleń: 944
 802. Uchwała nr XXXVI.200.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawoe określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
  Wyświetleń: 944
 803. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Gminy Izbicko - Otmice (2018 r.)
  Wyświetleń: 941
 804. Uchwała nr XXXIV.190.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 941
 805. Uchwała nr XXXVII.208.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Gminy Izbicko Publicznego Przedszkola w Izbicku, Publicznego Przedszkola w Krośnicy i Publicznego Przedszkola
  Wyświetleń: 935
 806. Uchwała nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI.173.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 934
 807. Budżet Gminy na rok 2018
  Wyświetleń: 929
 808. Uchwała nr XXXVI.198.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 927
 809. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 926
 810. Uchwała nr XXXI.170.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. "Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego
  Wyświetleń: 924
 811. OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku
  Wyświetleń: 916
 812. Uchwała nr XXXVIII.218.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 916
 813. Uchwała nr XXXVI.202.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Gminy Izbicko w ośmioletnie szkoły podstawowe
  Wyświetleń: 905
 814. Uchwała nr XXXVIII.217.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Izbicko na lata 2018 - 2022
  Wyświetleń: 895
 815. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 887
 816. Uchwała nr XXXVI.199.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
  Wyświetleń: 882
 817. Uchwała nr XXXVII.214.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  Wyświetleń: 879
 818. 19. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o toczacym się postepowaniu dla przedsięwziecia pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 456/4 obreb Poznowice".
  Wyświetleń: 876
 819. Uchwała nr XXXIX.221.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 871
 820. Uchwała nr XXXVI.204.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
  Wyświetleń: 869
 821. 18. Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejacej przyleglej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej na działce o nr ew 200 "
  Wyświetleń: 868
 822. Uchwała nr XXXIV.189.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  Wyświetleń: 866
 823. Uchwała nr XLI.237.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Izbicko i przyjęcia do realizacji przez Gminę Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób
  Wyświetleń: 854
 824. Uchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 847
 825. Uchwała nr XXXIX.222.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie gminy Izbicko na 2018 rok
  Wyświetleń: 845
 826. Imienny wykaz głosowań radnych Rady Gminy na sesjach
  Wyświetleń: 824
 827. Uchwała nr XXXIX.219.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 819
 828. Uchwała nr XLIII.247.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 812
 829. Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2019 roku
  Wyświetleń: 808
 830. Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
  Wyświetleń: 791
 831. Podatki i opłaty na rok 2019
  Wyświetleń: 778
 832. Ogłoszenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 770
 833. Uchwała nr XLIII.246.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 769
 834. Uchwała nr XLI.236.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE - 3
  Wyświetleń: 768
 835. Uchwała nr XLII.239.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 761
 836. Uchwała nr XXXIX.224.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Tarnów Opolski
  Wyświetleń: 755
 837. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 753
 838. Uchwała nr XL.232.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Izbicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 750
 839. Uchwała nr XLIII.248.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat
  Wyświetleń: 747
 840. Uchwała nr XL.228.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 735
 841. Uchwała nr XLII.238.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 735
 842. Uchwała nr XLIV.255.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 733
 843. Konsultacje - Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowyni na rok 2019
  Wyświetleń: 731
 844. Uchwała nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowj Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  Wyświetleń: 727
 845. Skład Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 726
 846. Uchwała nr XLIII.245.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  Wyświetleń: 721
 847. Uchwała nr XLVI.264.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 720
 848. Uchwała nr XLV.259.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 717
 849. Interpelacje i wnioski
  Wyświetleń: 716
 850. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 709
 851. Uchwała nr XL.229.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
  Wyświetleń: 702
 852. Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Izbicku
  Wyświetleń: 701
 853. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Wyświetleń: 700
 854. Uchwała nr XL.230.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającegoniektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz
  Wyświetleń: 679
 855. Uchwała nr XL.227.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 672
 856. Uchwała nr XLV.257.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 668
 857. Uchwała nr XLIII.244.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2017 rok
  Wyświetleń: 654
 858. Uchwała nr XXXIX.220.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę
  Wyświetleń: 654
 859. Uchwała nr XLIII.243.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 646
 860. Uchwała nr XLIII.241.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 640
 861. Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 639
 862. Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 634
 863. Uchwała nr XLVI.265.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 629
 864. „Remont i wzmocnienie stropu w kościele parafialnym w Poznowicach celem likwidacji stanu zagrożenia obiektu (stan awaryjny poszycia stropu w centralnej części kościoła)
  Wyświetleń: 625
 865. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 624
 866. Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok
  Wyświetleń: 617
 867. Oświadczenia majątkowe za rok 2018
  Wyświetleń: 615
 868. Uchwała nr XLII.240.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXI/296/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 609
 869. Uchwała nr III.14.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko ,,Posiłek w szkole i w domu”
  Wyświetleń: 599
 870. Uchwała nr XLIII.242.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 599
 871. Uchwała nr XLVII.270.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 596
 872. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 595
 873. Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 592
 874. Uchwała nr III.11.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok
  Wyświetleń: 588
 875. Uchwała nr II.7.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustelenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 563
 876. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 562
 877. Uchwała nr XLVII.274.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 562
 878. Uchwała nr XLI.234.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.226.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  Wyświetleń: 560
 879. Uchwała nr II.5.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 547
 880. Informacja z wykonania budżetu za rok 2018
  Wyświetleń: 542
 881. Uchwała nr XLIV.253.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 541
 882. Uchwała nr XLVII.271.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 541
 883. Uchwała nr III.9.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 540
 884. Uchwała nr III.12.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 537
 885. Informacja z wykonania budżetu za rok 2019
  Wyświetleń: 535
 886. Uchwała nr II.3.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 533
 887. Uchwała nr XLVII.266.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwał
  Wyświetleń: 532
 888. Uchwała nr III.10.2018 Rady Gminy Izbico z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 527
 889. Uchwała nr II.6.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 523
 890. Uchwała nr II.4.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 519
 891. Uchwała nr XLVII.269.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 515
 892. Uchwała nr XLIV.252.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz
  Wyświetleń: 509
 893. Uchwała nr XLVI.262.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 502
 894. Budżet Gminy na rok 2019
  Wyświetleń: 496
 895. Uchwała nr III.16.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia
  Wyświetleń: 495
 896. Uchwała nr XLIV.250.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 491
 897. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 486
 898. Uchwała nr XLIV.251.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach
  Wyświetleń: 483
 899. Uchwała Nr IV.33.2019 z dnia 28.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Izbicko "Posiłek w szkole i w domu"
  Wyświetleń: 482
 900. Uchwała nr XLV.260.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 24 września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko
  Wyświetleń: 476
 901. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 476
 902. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Izbicko i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 466
 903. Uchwała nr VI.45.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 463
 904. Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 3.12.2018 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
  Wyświetleń: 462
 905. Uchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 459
 906. Uchwała Nr IV.29.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Wyświetleń: 458
 907. Uchwała nr XLVII.268.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  Wyświetleń: 450
 908. Uchwała Nr IV.28.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 446
 909. Uchwała Nr IV.34.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 446
 910. Uchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi strzeleckiemu
  Wyświetleń: 440
 911. Decyzje środowiskowe 2019
  Wyświetleń: 439
 912. Azbest
  Wyświetleń: 436
 913. Uchwała nr III.15.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 19.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim
  Wyświetleń: 434
 914. Uchwała nr V.35.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 432
 915. Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 422
 916. Uchwała Nr IV.32.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  Wyświetleń: 421
 917. Uchwała Nr IV.30.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującym radnym
  Wyświetleń: 418
 918. Uchwała nr V.37.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Izbicko na realizację zadań służących ochronie powietrza
  Wyświetleń: 415
 919. Uchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 413
 920. Uchwała nr XLVII.272.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty tergowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad jej ustalania, poboru i terminy płatności
  Wyświetleń: 408
 921. Uchwała nr V.36.2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 407
 922. Uchwała nr IV.21.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 400
 923. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 399
 924. Uchwała Nr IV.31.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały.
  Wyświetleń: 399
 925. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 388
 926. Uchwała nr XIII.100.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 387
 927. Uchwała nr VI.40.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 384
 928. Uchwała nr VI.41.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
  Wyświetleń: 380
 929. Uchwała nr IV.20.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OTMICE-3
  Wyświetleń: 376
 930. Uchwała nr IV.22.2019 z dnia 28.01.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcice
  Wyświetleń: 375
 931. Uchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola
  Wyświetleń: 372
 932. Uchwała nr VI.42.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbicko na 2019 rok
  Wyświetleń: 372
 933. Uchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 369
 934. Uchwała nr VII.50.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  Wyświetleń: 365
 935. Uchwała nr VI.43.2019 z dnia 25.03.2019 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2019 r., znak IN.I.743.15.2019.MW.AD
  Wyświetleń: 360
 936. Uchwała nr VI.38.2019 z dnia 2503,2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 356
 937. Uchwała nr VII.51.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektyrczną i paliwa gazowe Gminy Izbicko na lata 2018-2023"
  Wyświetleń: 351
 938. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 346
 939. Uchwała nr VI.44.2019 z dnia 25.03.2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Izbicko liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania
  Wyświetleń: 345
 940. Uchwała nr XLVII.267.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakupy urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych
  Wyświetleń: 331
 941. Uchwała nr IX.68.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu
  Wyświetleń: 329
 942. Uchwała nr VII.48.2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej
  Wyświetleń: 328
 943. Uchwała nr XLVII.273.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku
  Wyświetleń: 328
 944. Uchwała nr IX.60.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 325
 945. Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 324
 946. Uchwała nr VII.49.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki gługoterminowej oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 320
 947. Uchwała nr IX.65.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 319
 948. Uchwała nr IX.63.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola pracujących z grupami mieszanymi wiekowo
  Wyświetleń: 317
 949. Uchwała nr IX.67.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Izbicko” i „Zasłużony dla Gminy Izbicko”
  Wyświetleń: 314
 950. Uchwała nr IX.66.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika
  Wyświetleń: 311
 951. Uchwała nr IX.56.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Izbicko za 2018 rok
  Wyświetleń: 308
 952. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Wyświetleń: 306
 953. Uchwała nr VI.39.2019 z dnia 25.03.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup urządzeń stanowiących wyposażenie stacji kontrolno serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych - II etap - Zakup aparatów ochrony dróg oddec
  Wyświetleń: 301
 954. Uchwała nr IX.61.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 290
 955. Uchwała nr IX.59.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 289
 956. Uchwała nr IX.58.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 288
 957. Uchwała nr IX.57.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Izbicko z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 278
 958. Uchwała nr IX.55.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Izbicko wotum zaufania
  Wyświetleń: 276
 959. Uchwała nr VIII.53.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 244
 960. Decyzje środowiskowe Rok 2020
  Wyświetleń: 242
 961. Poszukujmy Animatorów
  Wyświetleń: 242
 962. Podatki i opłaty na rok 2020
  Wyświetleń: 237
 963. Uchwała nr VIII.54.2019 z dnia 27.05.2019 w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Gminy Izbicko'
  Wyświetleń: 235
 964. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poznowice i Sprzęcic
  Wyświetleń: 218
 965. Uchwała nr IX.62.2019 o zmianie uchwały z dnia 24.06.2019 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 218
 966. Uchwała nr XI.82.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 218
 967. Uchwała nr XI.81.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 211
 968. Uchwała nr VII.46.2019 z dnia 29.04.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 209
 969. Uchwała nr VIII.52.3019 z dnia 27.05.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 206
 970. Uchwała nr IX.64.2019 z dnia 24.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 202
 971. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Wyświetleń: 201
 972. Uchwała nr XI.80.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr X.72.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 198
 973. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Izbicko w dniu 27 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 192
 974. Uchwała nr XI.85.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 186
 975. Budżet Gminy na rok 2020
  Wyświetleń: 185
 976. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siedlec
  Wyświetleń: 183
 977. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w miejscowości Poznowice
  Wyświetleń: 182
 978. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2020 roku
  Wyświetleń: 181
 979. Ogłoszenie - komisja konkursowa
  Wyświetleń: 180
 980. Uchwała nr X.72.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 177
 981. Uchwała nr X.71.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 176
 982. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 171
 983. Uchwała nr XI.79.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu z I półrocze 2019 roku
  Wyświetleń: 168
 984. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 165
 985. Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 165
 986. Uchwała nr XI.83.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Izbicko za pomocą innego instrumentu płatniczego
  Wyświetleń: 163
 987. Uchwała nr XIII.98.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie mizny Statutu Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 162
 988. Uchwała nr XI.84.2019 z dnia 23.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr LI/258/10 Rady Gminy Izbicko z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom
  Wyświetleń: 157
 989. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 156
 990. Uchwała nr X.73.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 155
 991. Uchwała nr XIII.94.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 153
 992. Uchwała nr X.76.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 151
 993. Uchwała nr X.78.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Izbicku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 150
 994. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 149
 995. Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 145
 996. Uchwała nr XIII.96.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 144
 997. Uchwała nr XIV.101.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 141
 998. Uchwała nr X.70.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII.48.2019 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
  Wyświetleń: 139
 999. Uchwała nr X.77.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/23/05 Rady Gminy Izbicko z dnia 10 października 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Izbicko
  Wyświetleń: 138
 1000. Uchwała nr X.69.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 137
 1001. Uchwała nr XIV.103.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
  Wyświetleń: 133
 1002. Uchwała nr XIII.99.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 132
 1003. Uchwała nr XIV.108.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie okreslenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Izbicko
  Wyświetleń: 130
 1004. Uchwała nr XIII.97.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbicko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 128
 1005. Uchwała nr XIV.106.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023
  Wyświetleń: 127
 1006. Uchwała nr XIV.102.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie zmiany wieloleniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 126
 1007. Uchwała nr X.75.2019 z dnia 2.09.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbicko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
  Wyświetleń: 121
 1008. Uchwała nr XIV.109.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbicko, w roku szkolnym 2019-2020
  Wyświetleń: 117
 1009. Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 113
 1010. Uchwała nr XII.88.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
  Wyświetleń: 110
 1011. Uchwała nr XIV.107.2019 z dnia 16.12.2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
  Wyświetleń: 108
 1012. Uchwała nr XIV.105.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bierawa
  Wyświetleń: 107
 1013. Uchwała nr XIII.91.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ok 2019
  Wyświetleń: 103
 1014. Uchwała nr XIII.92.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 103
 1015. Uchwała nr XIII.93.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 103
 1016. Uchwała nr XII.90.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu po umowach zawartych na okres oznaczony
  Wyświetleń: 101
 1017. Uchwała nr XII.87.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania
  Wyświetleń: 98
 1018. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środow. uwarunk. przedsiewzięcia plegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Wyświetleń: 96
 1019. Uchwała nr XII.86.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  Wyświetleń: 94
 1020. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Josepha von Eichendorffa z siedzibą w Krośnicy, przy ul. Szkolna 18
  Wyświetleń: 90
 1021. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Przedszkola z siedzibą w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 18
  Wyświetleń: 89
 1022. Uchwała nr XIII.95.2019 z dnia 25.11.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz pomiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2013 r. o działalności pozraydku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 89
 1023. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca z siedzibą w Izbicku, przy ul. 15 Grudnia 32
  Wyświetleń: 88
 1024. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-3
  Wyświetleń: 84
 1025. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Janusza Korczaka z siedzibą w Otmicach przy ul. Klonowa 28
  Wyświetleń: 83
 1026. Uchwała nr XIV.104.2019 z dnia 16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
  Wyświetleń: 83
 1027. Uchwała nr XII.89.2019 z dnia 28.10.2019 w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie
  Wyświetleń: 82
 1028. Uchwała nr XIV.110.2019 z dnia 16.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia ...
  Wyświetleń: 78
 1029. Uwaga - Odwołanie terminów konkursu na dykertorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej i Przedszkola
  Wyświetleń: 73
 1030. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 66
 1031. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia srodowiskowych uwar. dla przedsięw. "Budowa odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach"
  Wyświetleń: 54

Obrady rozpoczęto 2018-11-19 o godz. 16:06:32, a zakończono o godz. 16:53:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Barbara Burnos
 2. Adrian Gawlik
 3. Hubert Hendel
 4. Remigiusz Janik
 5. Andrzej Kapica
 6. Roman Kiklaisz
 7. Renata Krawczyk
 8. Jacek Kuhnert
 9. Roman Larisz
 10. Stanisław Litwin
 11. Andrzej Nieświec
 12. Jacek Siemski
 13. Jacek Sleziona
 14. Rudolf Wieczorek
 15. Bernadeta Wieliczko


1. Otwarcie sesji. (16:06:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (16:06:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (16:07:00)


4. Stwierdzenie kworum. (16:09:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (16:10:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia składu komisji skrutacyjnej. (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Roman Larisz, Jacek Siemski, Andrzej Kapica, Rudolf Wieczorek, Barbara Burnos, Jacek Kuhnert, Roman Kiklaisz, Hubert Hendel
 • BRAK GŁOSU(7):
  Adrian Gawlik, Remigiusz Janik, Renata Krawczyk, Stanisław Litwin, Andrzej Nieświec, Jacek Sleziona, Bernadeta Wieliczko

Reasumpcja głosowania w sprawie przyjęcia składu komisji skrutacyjnej (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jacek Siemski, Roman Larisz, Barbara Burnos, Remigiusz Janik, Jacek Kuhnert, Andrzej Nieświec, Roman Kiklaisz, Andrzej Kapica, Renata Krawczyk, Bernadeta Wieliczko, Adrian Gawlik, Stanisław Litwin, Jacek Sleziona, Hubert Hendel, Rudolf Wieczorek


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (16:15:00)

Głosowanie - podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Remigiusz Janik, Jacek Siemski, Barbara Burnos, Adrian Gawlik, Andrzej Kapica, Rudolf Wieczorek, Hubert Hendel, Jacek Sleziona
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Renata Krawczyk, Bernadeta Wieliczko, Roman Kiklaisz, Roman Larisz, Andrzej Nieświec, Jacek Kuhnert, Stanisław Litwin


7. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady. (16:34:00)

Głosowanie - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Izbicko (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Adrian Gawlik, Barbara Burnos, Hubert Hendel, Remigiusz Janik, Jacek Siemski, Rudolf Wieczorek, Andrzej Kapica, Jacek Sleziona
 • PRZECIW (6):
  Roman Larisz, Jacek Kuhnert, Renata Krawczyk, Roman Kiklaisz, Andrzej Nieświec, Bernadeta Wieliczko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Stanisław Litwin


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. (16:51:00)


9. Zakończenie obrad I sesji Rady. (16:52:00)


Zakończono sesję (16:53:35)

Wersja XML