Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku

PDFZARZĄDZENIE Nr OR 0050.3.2013.pdf (59,45KB) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko w 2013 roku  poprzez wsparcie w zakresie:

- opieki społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

PDFZARZĄDZENIE Nr OR 0050.4.2013.pdf (46,26KB) w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (101,06KB)

PDFSprawozdanie.pdf (77,66KB)