• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 rok

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych.pdf

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych:

W celu przyjmowania zgłoszeń dotyczących kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Izbicko Urzędnik Wyborczy Pani Patrycja Fijałkowska pełnić będzie dyżury w Urzędzie Gminy w Izbicku (pok. Nr 15 II piętro) w terminach:

27.08.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

30.08.2019 w godzinach 10.00 – 14.00

02.09.2019 w godzinach 13.00 – 17.00

03.09.2019 w godzinach 11.30 – 15.30

09.09.2019 w godzinach 13.00 – 17.00

13.09.2019 w godzinach 10.00 – 14.00


 

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf
 

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie PKW o okręgach wyborczych do Sejmu RP i Senatu PR-wyciąg.pdf
PDFUchwała PKW nr 79-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodow....pdf
DOCZałącznik do Uchwały PKW nr 79-2019 w sprawie powoływania obwodowych kom.._.doc

 

1)       Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38338_Informacja_o_uplywie_terminow_zwiazanych__z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

2)       Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38335_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych

3)       Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38332_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_za_granica_i_na_polskich_statkach_morskich_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

4)       Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/38329_Informacja_o_warunkach_udzialu_obywateli_polskich_w_glosowaniu_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej__zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

5)       Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych

https://pkw.gov.pl/337_Wydarzenia/2/38365_Obwieszczenie_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_6_sierpnia_2019_r_o_okregach_wyborczych_w_wyborach_do_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_i_do_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej_zarzadzonych_na_dzien_13_pazdziernika_2019_r

Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax (077) 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10141422
w tym miesiącu: 113583
dzisiaj: 1798