Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 2.350.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2019r.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.pdf


PDFOgłoszenie nr 571347.pdf
PDFSIWZ z załącznikami-Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Izbicko.pdf
DOCXZałącznik do SIWZ- wersja DOC.docx

PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia nr 540141226.pdf
PDFPytania do przetargu.pdf
PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf


PDFPytania do przetargu 2.pdf
PDFPytania do przetargu 3.pdf
 

PDFRb-N za 2018 rok.pdf
PDFRb-28S za I kw. 2019 r.pdf
PDFRb-28S za 2018 rok.pdf
PDFRb-27S za I kw. 2019 r.pdf
PDFRb-27S za 2018 rok.pdf
PDFpowołanie skarbnika.pdf
PDFopinie RIO, zaświadczenie.pdf
PDFopinia RIO z wykon.budżetu za rok 2016, 2017, 2018.pdf
 

 

Uwaga!

Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień 26.07.2019r. na godz.10.00.

Otwarcie ofert:  26.07.2019r. godz.10.15.

 

 

1. Oferty należy składać do dnia: 19.07.2019r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku,

ul. Powstańców Śl.12,

47-180 Izbicko

pok. Nr 7 -Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 19.07.2019r.godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku,

ul. Powstańców Śl.12,

47-180 Izbicko

Pokój nr  14- Sala Narad

 

Wersja XML