Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za rok 2018

 

1. Oświadczenia Rady Gminy Izbicko:

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko PDFKapica Andrzej.pdf

Radni:

PDFBurnos Barbara.pdf
PDFGawlik Adrian.pdf
PDFHendel Hubert.pdf
PDFJanik Remigiusz.pdf
PDFKiklaisz Roman.pdf
PDFKrawczyk Renata.pdf
PDFKuhnert Jacek.pdf
PDFLarisz Roman.pdf
PDFLitwin Satnisław.pdf
PDFNieświec Andrzej.pdf
PDFSiemski Jacek.pdf
PDFSleziona Jacek.pdf
PDFWieczorek Rudolf.pdf
PDFWieliczko Bernadeta.pdf

2. Oświadczenia wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Wójt Gminy Izbicko - PDFPytel Brygida.pdf
Zastępca Wójta PDFKoprek Grzegorz.pdf
Sekretarz Gminy PDFBaksik Marzena.pdf
Skarbnik Gminy PDFLarisz Ewa.pdf
Kierownik USC PDFWrzeciono Karina.pdf
Kierownik ZGKiW PDFBajorek Przemysław.pdf
Kierownik OPS PDFPytel Anna.pdf
Zastępca Kierownika OPS PDFHoman Wanda.pdf

3. Oświadczenia dyrektorów szkół i przedszkoli:

Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko PDFLamm Jolanta.pdf
 

Wersja XML