Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej
Ochrona różnorodności biologicznej Województwa Opolskiego poprzez zagospodarowanie terenu gminnego położonego przy zespole parkowo-pałacowym w Izbicku w oparciu o gatunki rodzime wraz z odnowieniem alei lipowej

 Inwestycja współfinansowana z RPO WO 2014-2020

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Park w Izbicku.pdf
 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert - Park w Izbicku.pdf
 

PDFPytania do przetargu 3.pdf
 

PDFPytania do przetargu 2.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540055749.pdf
PDFModyfikacja treści SIWZ 2 - Park w Izbicku.pdf
PDFPytania do przetargu1.pdf
DOCXZAŁĄCZNIKI do SIWZ doc.docx
 

 

 

PDFOgłoszenie nr 523601 - Park w Izbicku.pdf

PDFSIWZ- Park w Izbicku z załącznikami od 1 do 7.pdf

PDFpark-izbicko-04-03-2019_przedmiarPDF.pdf nieaktualne

ZIPSpecyfikacje tech., dokumentacja, przedmiar - zał. nr 8 do SIWZ A.zip nieaktualne
ZIPSpecyfikacje tech., dokumentacja, przedmiar - zał. nr 8 do SIWZ B.zip nieaktualne
ZIPSpecyfikacje tech., dokumentacja, przedmiar - zał. nr 8 do SIWZ C.zip nieaktualne
DOCXZałączniki do SIWZ doc.docx

 

PDFModyfikacja treści SIWZ - Park w Izbicku.pdf 
ZIPSpecyfikacje tech., dokumentacja predmiar - załącznik nr 8 do SIWZ A.zip obowiązujące
ZIPSpecyfikacje tech., dokumentacja predmiar - załączniknik nr 8 do SIWZ B.zip obowiązujące
ZIPSpecyfikacje tech., dokumentacja predmiar -załącznik nr 8 do SIWZ C.zip obowiązujące

Zamawiający przedłużył termin składania ofert!

1. Oferty należy składać do dnia: 04.04.2019r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko

pok. Nr 7 -Sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 04.04.2019r.godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12,   47-180 Izbicko

Pokój nr  14- Sala Narad


 

Wersja XML