Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta Dużej Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Zmianie ulega również formularz wniosku, który został udostępniony na stronie.

PDFWniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf
PDFOświadczenie_dotyczące_władzy_rodzicielskiej_-_ZKDR-03.pdf
PDFInformacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej_-_ZKDR-04.pdf
PDF1Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej_-_ZKDR-01.pdf
Wzór wypełniania druku ZKDR -04  - PDFZKDR-04.pdf
 

Wersja XML