Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice

PDFZawiadomienie o wborze oferty.pdf
 

 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
 

PDFpytania do przetargu.pdf
 

PDFOgłoszenie nr 658974.pdf
PDFSIWZ -zał. od 1 do 7.pdf

ZIPSpecyfikacje tech.- zał. 8 do SIWZ.zip
RARGeologia zał. nr 8a do SIWZ.rar
RARprzedmiary - zał. nr 8b do SIWZ.rar
RARDokumentacja część dogowa - zał. nr 8c do SIWZ.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part5.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part4.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part3.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part2.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part1.rar

DOCXZałącznik do SIWZ.docx

1. Oferty należy składać do dnia: 08.01.2019r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku,

ul. Powstańców Śl.12,

47-180 Izbicko

pok. Nr 7 -Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 08.01.2019r. godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku,

ul. Powstańców Śl.12,

47-180 Izbicko

Pokój nr  14- Sala Narad

 

Wersja XML