Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, Wł. Broniewskiego, M. Strachwitza, Eichendorfa i Z. Nałkowskiej w m. Otmice

 

DOCXuniewaznienie-postepowania-otmice.docx
 

 PDFInformacja z otwarcia ofert - Otmice.pdf
                                                                       

PDFpytania do przetargu - Otmice.pdf
PDFMODYFIKACJA SIWZ.pdf


Ogłoszenie nr 637441-N-2018 z dnia 2018-10-17 r.

PDFOgłoszenie budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych w m. Otmice.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia - zgodnie z art.12a ustawy PZP.pdf

PDFSIWZ -zał. od 1 do 7.pdf


ZIPSpecyfikacje tech.- zał. 8 do SIWZ.zip
RARGeologia zał. nr 8a do SIWZ.rar
RARprzedmiary - zał. nr 8b do SIWZ.rar
RARDokumentacja część dogowa - zał. nr 8c do SIWZ.rar
RARDokumentacja kanalizacja deszczowa.part1 - zał. nr 8c do SIWZ.rar
RARDokumentacja kanalizacja deszczowa.part2 - zał. nr 8c do SIWZ.rar
RARDokumentacja kanalizacja deszczowa.part3- zał. nr 8c do SIWZ.rar
RARDokumentacja kanalizacja deszczowa.part4 - zał. nr 8c do SIWZ.rar
RARDokumentacja kanalizacja deszczowa.part5 - zał. nr 8c do SIWZ.rar


PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part1.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part2.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part3.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part4.rar
RARdokumentacja-kanalizacja-deszczowapart1-zal-nr-8c-do-siwz.part5.rar
 

 

DOCXZałącznik do SIWZ.docx
 

Wersja XML