• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mapa biuletynuObrady rozpoczęto 2018-11-13 o godz. 15:00:00, a zakończono o godz. 15:07:06 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Barbara Burnos
 2. Hubert Hendel
 3. Remigiusz Janik
 4. Andrzej Kapica
 5. Roman Kiklaisz
 6. Renata Krawczyk
 7. Jacek Kuhnert
 8. Roman Larisz
 9. Stanisław Litwin
 10. Andrzej Nieświec
 11. Jacek Siemski
 12. Jacek Sleziona
 13. Bernadeta Wieliczko


1. Otwarcie sesji. (14:47:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (14:48:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (14:48:00)


4. Stwierdzenie kworum. (14:49:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (14:49:00)


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (14:49:00)

testowe głosowanie (14:52:00)

Wyniki imienne:

reasumpcja głosowania (14:58:00)

Wyniki imienne:

głosowanie test 3 (15:03:00)

Wyniki imienne:

Głosowanie w sprawie ustalenia stawek podatków od środków transportowych (15:06:00)

Wyniki imienne:


7. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady. (15:06:00)


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. (15:06:00)


9. Zakończenie obrad I sesji Rady. (15:07:00)


Zakończono sesję (15:07:06)

Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. 77 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax 77 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10492205
w tym miesiącu: 138073
dzisiaj: 2606

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1