Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Myśliwca w Sprzęcicach


NOWY PRZETARG !!!

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - budowa kanalizacji deszczowej m. Sprzęcice.pdf
 

Ogłoszenie nr 611836-N-2018 z dnia 2018-09-03 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

HTMLOgłszenie.html
PDFsiwz - budowa kanlizacji deszczowej ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 7.pdf
ZIPPrzedmiar Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.zip

Oferty należy składać do dnia:  20.09.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko
pok. Nr 7 -Sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 20.09.2018r.o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku,

ul. Powstańców Śl.12, 47-180 Izbicko
Pokój nr  14- Sala Narad

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

PDFModyfikacja treści SIWZ 4.pdf
PDFPytania do przetargu - budowa kanalizacji deszczowej.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa kanalizacji deszczowej.pdf
PDFModyfikacja treści SIWZ 3.pdf

PDFModyfikacja treści SIWZ 2.pdf
 

Uwaga!!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert tj.:

Oferty należy składać do dnia:  13.08.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego

Oferty zostaną otwarte dnia: 13.08.2018r.o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego

PDFPytania do przetargu.pdf
PDFModyfikacja SIWZ.pdf
PDFSIWZ - budowa kanalizacji deszczowej zał. od 1 do 7 po modyfikacji.pdf
 

Ogłoszenie nr 592223-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji dezczowej.pdf
PDFSIWZ - Budowa kanlizacji deszczowej zał. od 1 do 7.pdf

ZIPPrzedmiar Specyfikacja techniczna, dokumentacja techniczna - załącznik nr 8 do SIWZ.zip
 

 Oferty należy składać do dnia:  09.08.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl..12,  47-180 Izbicko

pok. Nr 7 -Sekretariat

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 09.08.2018r.o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl..12,   47-180 Izbicko ,

Pokój nr  14- Sala Narad

 

Wersja XML