Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica

                                      

                                               

        

            Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą „Międzypokoleniowa siła – razem bardziej sprawni” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ogłoszenie nr 582826-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

PDFWybór oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

HTMLOGLOSZENIE.html

PDFSIWZ z załącznikami od 1 do 6- Rozbudowa istniejących terenów rekreacyjnych i placów zabaw w miejscowościach Otmice i Krośnica.pdf

ZIPprzedmiar robót - załacznik nr 7 do SIWZ.zip
ZIPSTWiOR i dokumentacja techniczna - zał. nr 8 do SIWZ.zip
 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia:  19.07.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku,ul. Powstańców Śl.12,47-180 Izbicko,pok. Nr 7 -Sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 19.07.2018r.o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Izbicku,ul. Powstańców Śl.12,47-180 Izbicko, pok. nr  14- Sala Narad

 

Wersja XML