Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybudujNowe postępowanie przetargowe

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

 

 

 

PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf
PDFModyfikacja treści SIWZ.pdf
PDFPytania do przetargu3.pdf
 

UWAGA  zmiana terminu otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.12.2018r. o godz.11.00

 

PDFPytania do przetargu2 ZP.271.9.2018.pdf

PDFPytania do przetargu - Poprawa efektywnosci energetycznej.pdf
 

 

PDFOgłoszenie nr 650391 - Poprawa efektywności energetycznej.pdf
PDFSIWZ- zał. od 1 do 7 - Poprawa efektywności energetycznej.pdf
PDFZałacznik nr 8 Program Funkcjonalno użytkowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 Audyt energetyczny oświetlenie.pdf
PDFZałącznik nr 10 Studium Wykonalności Inwestycji.pdf
PDFzalacznik-nr-11-wniosek-o-dofinansowanie-do-rpo-wo-2014-2020.pdf
 

 

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOCXUnieważnienie postępowania - Termomodernizacja.docx
 

PDFinformacja z otwarcia ofert Poprawa efektywności energetycznej.pdf

 PDFpytania do przetargu.pdf
RARDokumentacja geologiczna.part7.rar
RARDokumentacja geologiczna.part6.rar
RARDokumentacja geologiczna.part5.rar
RARDokumentacja geologiczna.part4.rar
RARDokumentacja geologiczna.part3.rar
RARDokumentacja geologiczna.part2.rar
RARDokumentacja geologiczna.part1.rar
 

Ogłoszenie nr 635707-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

EFRR RPO WO 2014-2020

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Poprawa Efektywności Energetycznej.pdf


PDFSIWZ - poprawa efektywności energetycznej zał. od 1 do 7.pdf

PDFZałacznik nr 8 Program Funkcjonalno użytkowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 Audyt energetyczny oświetlenie.pdf
PDFZałącznik nr 10 Studium Wykonalności Inwestycji.pdf
PDFZałącznik nr 11 Wniosek o dofinansowanie do RPO WO 2014-2020.pdf
 

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR RPO WO 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku

w  systemie zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie nr 616015-N-2018 z dnia 2018-09-12 r.

PDFUnieważnienie postępowania.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert - Poprawa efektywności energetycznej.pdf
 

 

PDFPytania do przetargu.pdf
 

HTMLOGŁOSZENIE.html
PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf
 

PDFSIWZ z zalącznikami 0d 1 do 7- poprawa efektywności energetycznej.pdf
PDFZałacznik nr 8 Program Funkcjonalno użytkowy.pdf

PDFZałącznik nr 9 Audyt energetyczny oświetlenie.pdf

PDFZałącznik nr 10 Studium Wykonalności Inwestycji.pdf
PDFZałącznik nr 11 Wniosek o dofinansowanie do RPO WO 2014-2020.pdf

.................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Inwestycja współfinansowana ze środków EFRR RPO WO 2014-2020

PDFUnieważnienie postęowania przetargowego.pdf
 

Ogłoszenie nr 550383-N-2018 z dnia 2018-04-25 r.

HTMLOGŁOSZENIE.html
PDFSIWZ - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - ZAŁĄCZNIKI OD 1 DO 7.pdf
PDFZałacznik nr 8 Program Funkcjonalno użytkowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 Audyt energetyczny.pdf
PDFZałącznik nr 9 Audyt energetyczny oświetlenie.pdf
PDFZałącznik nr 10 Studium Wykonalności Inwestycji.pdf
PDFzalacznik-nr-11-wniosek-o-dofinansowanie-do-rpo-wo-2014-2020.pdf
 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko, sekretariat Urzędu Gminy w Izbicku do dnia 15.05.2018 r. do godziny 10.45.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 14 - sala narad –w dniu 15.05.2018r., o godzinie 11.00.

Wersja XML