Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2018 roku

 

PDFZarządzenie - Otwarty konkurs ofert na 2018r..pdf

PDFzarządzenie - powołanie komisji konkursowej.pdf

DOCXoferta_nowa.docx-1.docx

 

DOCXsprawozdanie-doc..docx

 

Oferenci ubiegający się o współpracę z Gminą Izbicko na zadania określone w ogłoszeniu składają  w sekretariacie ( pok. nr 7, I piętro ) oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do  dn. 09.01.2018r. do godz. 15.00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFZarządzenie Wójta Gminy w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2018 r..pdf
PDFProtokół.pdf

 

Wersja XML