• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia i komunikaty

PDFPoszukujemy Animatorów.pdf
 

 

PDFObwieszczenie Wójta Gmony o wydaniu decyzji dot. wieży widokowej w Utracie.pdf
PDFObiweszczenie o wydanych postanowieniach dot. wieży widokowej w Utracie.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2.pdf
PDFOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „A”.pdf
PDFOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego IZBICKO, GRABÓW – 2.pdf


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. 77 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax 77 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10492767
w tym miesiącu: 138635
dzisiaj: 3168

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1