Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1.

Numer wpisu

1/2012

2.

Nazwa dokumentu

Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu

Warunki środowiskowe

4.

Data i miejsce sporządzenia dokumentu

maj 2012 r

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

Gmina Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko

6.

Wykonawca dokumentu

Biuro Projektów „DOMEL”,             ul. Sokolnicka 5, 49-120 Dabrowa Niemodlińska

7.

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy Izbicko, pok. nr 2

8.

Zastrzeżenia dot. nieudostępniania informacji

 

brak

9.

Nr innych kart dot. podmiotu, który opracował dokument

 

10.

Nr innych kart dot. podmiotu, który wykonał dokument

 

11.

Uwagi

-

 

Wersja XML