Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINy
  Data modyfikacji: 03-06-2020 09:25
 2. Zapytanie ofertowe "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko w roku 2020"
  Data modyfikacji: 03-06-2020 08:00
 3. Raport o stanie Gminy Izbicko za 2019 rok
  Data utworzenia: 02-06-2020 10:32
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchodaniec"
  Data modyfikacji: 01-06-2020 10:56
 5. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej tworzącej układ pierścieniowy między ulicami Gogolińską, i 15-go Grudnia w Izbicku
  Data modyfikacji: 28-05-2020 10:08
 6. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020 r.
  Data modyfikacji: 25-05-2020 16:42
 7. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg gminnych na kompleksie działek budowlanych ulic: H. Bieńka, M. Strachwitza w m. Otmice
  Data modyfikacji: 25-05-2020 14:54
 8. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Izbicku od dnia 1 lipca 2020r.
  Data utworzenia: 25-05-2020 10:25
 9. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Izbicko - część „B”
  Data modyfikacji: 22-05-2020 11:49
 10. Uchwała nr XVII.143.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Izbicko na lata 2020-2022
  Data utworzenia: 19-05-2020 11:28
Wersja XML