• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Skład Komisji Rady Gminy 2018-2023
  Data modyfikacji: 12-11-2019 16:39
 2. Wójt Gminy Izbicko ogłasza ustny przetarg ( licytacja) na sprzedaż autobusu szkolnego
  Data modyfikacji: 08-11-2019 13:15
 3. Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. dla przedsięwiecia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie do 150 DJP w Poznowicach
  Data modyfikacji: 08-11-2019 08:52
 4. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiazku przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegajacego na budowie odchowalni loszek o obsadzie lacz. do 150 DJP w Poznowicach
  Data modyfikacji: 08-11-2019 08:48
 5. Konsultacja projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Izbicko na 2020 rok
  Data modyfikacji: 05-11-2019 11:37
 6. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Data modyfikacji: 05-11-2019 08:26
 7. Udzielenie Gminie Izbicko kredytu długoterminowego w wysokości 1.238.400 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2019r.
  Data modyfikacji: 28-10-2019 14:13
 8. Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne albo socjalne
  Data modyfikacji: 24-10-2019 14:30
 9. Druki informacji i deklaracji
  Data modyfikacji: 24-10-2019 14:13
 10. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Data utworzenia: 15-10-2019 13:31
Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. 77 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax 77 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10478574
w tym miesiącu: 124442
dzisiaj: 5159

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1