Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2016 roku

PDFZarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf
PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny ofert na realizację zadań publicznych i określenia regulaminu jej prac.pdf
DOCWZÓR - DRUK oferty.doc
 


PDFZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2016R..pdf
PDFprotokół.pdf
 

Wersja XML