Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konkurs ofert na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku od dnia 1 stycznia 2016 r.

PDFOgłoszenie konkursu ofert na stanowisko kierownika OPS w Izbicku.pdf
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy w Izbicku oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.pdf
PDFRegulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy w Izbicku.pdf

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.pdf
 


PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika OPS w Izbicku.pdf
 

Wersja XML