• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe 06.09.2015 r.

DOCZARZĄDZENIE NR OR 0053 z dnia 14.08.2015r. Wójta Gminy Izbicko w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.doc

PDFDopisywanie do spisu wyb., głos. korespondencyjne, głos. przez pelnomocnika, zaświadczenie o prawie do głos..pdf
DOCObwody głosowania utworzone w kraju.doc
DOCObwody głosowania utworzone za granicą.doc
PDFRozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji.pdf
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (1).pdf
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (2).pdf
DOCUprawnienia wyborców niepelnosprawnych.doc
DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc
PDFWyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji ds referendum.pdf
DOCZARZĄDZENIE NR OR 0050.doc
DOCXZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.docx

http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2015000085201.pdf


PDFObwieszczenie Wójta Gminy.pdf z dnia 28 lipca  2015 r.  o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum,  o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum,  o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax (077) 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10272309
w tym miesiącu: 86889
dzisiaj: 4935