Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkół Gminy Izbicko

Zespół Szkół Gminy Izbicko

Izbicko, ul. 15 Grudnia 32

tel. 77 4617284

Dyrektor Zwspołu - Jolamta Lamm

www.zsgizbicko.pl

Zespół Szkół Gminy Izbicko został utworzony decyzją Rady Gminy z 18 stycznia 2010 roku i funkcjonuje od 1 września 2010 roku. W skład zespołu weszły wszystkie placówki oświatowe Gminy Izbicko, tzn. przedszkola w Izbicku, Krośnicy, Otmicach i Siedlcu, Publiczne Szkoły Podstawowe w Izbicku, Krośnicy i Otmicach oraz Publiczne Gimnazjum W Izbicku.

Placówki oświatowe wchodzące w skład zespołu:

przedszkole w Izbicku

Przedszkole Izbicko

47-180  Izbicko

ul. Powstańców Śląskich 18

tel. 774617297

PSP Izbicko

47-180 Izbicko

ul. 15 Grudnia 32

tel. 774617284

http://izbicko.zsgizbicko.pl/

PSP Krośnica

47-180 Izbicko

Krośnica  ul. Szkolna

tel. 774617623

www.pspkrosnica.wodip.opole.pl/

PSP Otmice

47-180 Izbicko

Otmice

ul. Gen. Zawadzkiego 28

tel. 774617283

http://otmice.zsgizbicko.pl/

PG Izbicko

47-180 Izbicko

ul. 15 Grudnia 32

tel. 774631567

www.g_izbicko.wodip.opole.pl

 

Wersja XML