Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko

PDFUchwała nr VI.30.2015.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca  2015 r. w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko

PDFZałącznik nr 1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko 2 edycja.pdf
PDFZałącznik nr 2 - uwarunkowania rozwoju - mapa.pdf
PDFZałącznik nr 3 - kierunki rozwoju - mapa.pdf
PDFZałącznik nr 4 - rozstrzygnięcie uwag wniesionych do studium.pdf
 


PDFZawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko.pdf

PDFPROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFPROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - KIERUNKI ROZWOJU.pdf

PDFPROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - UWARUNKOWANIA ROZWOJU.pdf

Wersja XML