• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Izbicko
Serwis www

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko

PDFUchwała nr VI.30.2015.pdf Rady Gminy Izbicko z dnia 30 marca  2015 r. w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko

PDFZałącznik nr 1 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko 2 edycja.pdf
PDFZałącznik nr 2 - uwarunkowania rozwoju - mapa.pdf
PDFZałącznik nr 3 - kierunki rozwoju - mapa.pdf
PDFZałącznik nr 4 - rozstrzygnięcie uwag wniesionych do studium.pdf
 


PDFZawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko.pdf

PDFPROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFPROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - KIERUNKI ROZWOJU.pdf

PDFPROJEKT Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - UWARUNKOWANIA ROZWOJU.pdf


Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax (077) 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9999858
w tym miesiącu: 159514
dzisiaj: 1381